-- annonse --

Juridisk rådgiving

Nyheter

NFTs juridiske samarbeidspartnere, avdokatfirmaet Hjort DA, har skrevet denne artikkelen om bindingstid for fotballtrenere.

Nyheter

NFTs advokater om oppsigelse av trenere på grunn av klubbøkonomi.

Nyheter

Dersom treneren er å anse som arbeidstaker, følger det av yrkesskadeforsikringsloven at klubben (arbeidsgiver) plikter å tegne yrkesskadeforsikring for treneren.

Nyheter

Det velkjente bildet av den norske hovedtreneren som øverste sjef for det som foregår mellom de fire krittlinjer, har falmet mer og mer de siste årene.

Nyheter

Som fast rådgiver for Trenerforeningen, ser vi fra tid til annen at uryddige arbeidsforhold skaper unødvendige problemer for både trener og klubb. Dette kan føre til konflikter på arbeidsplassen, som igjen kan føre til at partene går fra hverandre eller i verste fall ender opp i retten.

Nyheter

Arbeidsgivers dekning av kostnader til reise til og fra arbeidsstedet er som hovedregel skattepliktig inntekt for arbeidstakeren.

-- annonse --