-- annonse --
Nyheter
MØTEPLASSER: Illustrasjon Foto: Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

 

Kompetanse, erfaring, og praktisk ferdighet


Disse tre ferdigheter er de aller vkitigste for oss trenere på vår trenerutviklingsvei. Dette hevder den amerikanske Dr. Paul G Schempp, som etter mange års forskning på området har satt opp følgende postulater innen dette fagfeltet for ledere og coachere/trenere:

  • Alle vinner på å dele sine erfaringer med trenerkolleger
  • Det er ikke den formelle utdanningen som skiller de aller beste trenerne fra resten.
  • De beste trenerne tar seg god tid til å forstå menneskene bak prestasjonene og kjenner ansvar for å søke løsninger om det oppstår ulike problemer for utøveren
  • Erfaring som topputøver, en fordel, ja, men absolutt ingen forutsetning
  • Derimot er det helt nødvendig å ha erfaring som coach for å lykkes
  • Det handler om å aldri slå seg til ro, men hele tiden utfordre seg selv og sine kunnskaper for å skape utvikling
  • I profesjonell fotball er det slik at om du taper mer enn du vinner, så blir trenerkarrieren din kort, uansett hva slags spiller- eller trenerbakgrunn du har.

Bekreftes av annen forskning

En av de viktigste egenskaper i å utøvelse av lederskap, enten det er i medgang eller motgang, er at man er faglig dyktig. Dette slås fast gjennom ulik forskning, blant annet studier fra Business Harward Review og fra det norske Forsvaret. Det som kjennetegner og skiller ut de gode lederne som lykkes, er at de har en meget høy kompetanse og utviser faglig dyktighet i praksis. Dette kommer frem i tilbakemeldinger fra disse studiene fra «de som blir ledet».
Ut fra dette slår vi fast bygging av kompetanse er noe av det aller vikigste for fotballtrenere, som også skal utvise sitt lederskap.
Eller som trenerlegenden Nils Arne Eggen alltid sier: «Du kan itj lær bort nå du itj kainn», basta!
Dette var noen klare fakta med motivasjon for at du velger riktig møteplass når du kommer på Cupfinaleseminaret.

Vel møtt. i læringsarenaen  på Ullevaal.

SchemppPaul 002 KopiVIKTIG: Kompetanse, erfaring og praktisk ferdighet i følge Dr. Paul G Schemmp. Foto: Schemmp nettside.

Felles møteplasser, nysjerrighet, trygghet, impuls

Dette er NFT og NFF sin klare visjon for Cupfinalseminaret, Nordens største møteplass for trenere, og med målsetting om å øke kompetansen og erfaringen til de fremmøtte trenere. Her er innvitert et tjuetalls trenere av nasjonal- og internasjonal klasse, noe av det aller ypperste i Europa.

Komer du, er du klar?

nyFelles møteplasser 2MØTEPLASSER: Illustrasjon Foto: Reidar Schjei

Sosial kompetanse felles møteplass

Det å komme sammen her hvor store deler av trenerfamilien møtes, fra topp til bredde, hvert eneste år er viktig for norsk fotball sin fremtid. Her kan man utveksle Schemmpp sine tidligere nevnte postulater. I tillegg til dette tror vi at den sosiale delen ved denne møteplassen, med den uformelle praten mellom gamle og nye fotballvenner er like så vikitig.
Dette kan best fremheves gjennom følgende definisjon:
«Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap» (Ogden 2009:207)

Er vi klare for en sosial sammenkomst med likesinnede på Ullavaal?

Hva tar vi med oss videre?

Har deltatt på de aller fleste av cupfinalseminarer de siste 30 årene, samt NFF sine forbundstrenersamlinger før den tid.  I tillegg deltatt på Trenerforeningens studie-/trenerturer til ulike europeiske toppklubber sine fotballakademier de siste 16 årene. 
Jeg er overbevist: Hadde jeg hatt denne kompetansen jnå (70 år gammel)  i min aktive trenerperiode fra 1972 og frem til 1999, skulle jeg helt klart vært en bedre utøvende trener på den tiden. Den kompetansen man har tilegnet seg etter det har vært helt avgjørende for rollen som sportslig leder instruktør/veileder/kursansvarlig ved NFF sine trenerkurs gjennom 40 år.
Selv om man er 70 år gjelder følgende: «De som tror seg utdannet og ferdig, er ikke ferdig utlært, men FERDIG».
Til dere unge trenere: Her har dere en gylden mulighet til å skaffe dere kompetanse.

Ta muligheten, vi møtes om litt!

Pareto-regelen

Gjennom alle disse årene og nevnte etterutdanningstiltak og studiebesøk til utenlandske klubber sine fotballakademier i Europa (bildet), har jeg fulgt den gamle og velkjente Pareto 80/20-regelen som jeg har tilpasset og justert til mitt eget bruk.

80 % bekreftelse

Når du kommer til de aller største akademiene, som for eksempel Manchester City sitt nye fantastiske anlegg, blir man «blendet». Da er det så viktig at man klargjører de ulike forutsetninger som er mellom den klubben man kommer fra og denne litt «uvirkelige verden du møter». Da må du glemme alt det glamorøse som blender deg. Kun sette fokus på det du ser, hører, opplever gjennom innledningene, og spesielt gjennomføring av de praktiske øktene. Hva kan vi ta med meg hjem herfra, hva kan jeg overføre til våre forutsetninger i Tverrelvdalen, Harstad, Elverum, Ranheim,  med flere?
80 % av det jeg ser og hører, bekrefter at vi er på riktig vei med det vi gjør i norsk toppfotball, breddefotballen eller den klubben vi kommer fra ut fra våre forutsetninger. Dette underbygges gjennom de tiltak NFF har fått frem de siste årene. Dette kan være NFF Treningsøkta.no,  gjennom Sportsplan/landslagsskolen og Kvalitetsklubbprosjektet med kvalitetssikring av gjeldende Sportsplaner i klubbene.

Vi er på gang.

Stjeler 20%

Hva tar jeg med hjem, jo 20 % av det jeg ser og hører «stjeler» jeg for å fylle på egen «verktøykasse», eller tilfører klubbene eller overfører til kursvirksomheten. Det fine er at det vi «stjeler» fra disse millardanleggene er helt gratis å ta med hjem til Norge. Det handler først og fremst om praktiske løsninger i læringsarenaen på treningsfeltet. Det vil ta alt for lang tid og oppsummere alt jeg vi kan «stjele» fra i Spania, Tyskland, England, Danmark, UEFA Study Group, eller fra de 20 talls akademiene som NFT har besøkt ved sine trenerturer de siste årene 20 årene.

Kommer du? Alt dette utveksles under felles møteplass på Ullevaal.

Hva er det viktigste å ta med hjem?

Jeg får ofte dette spørsmålet og under årets forkurs for opptak til UEFA B-kurs i Trønderlag med 50 deltakere, kom dette spørsmålet opp. Jeg kan straks si at det er mye overførbart og ta med hjem, men én ting står høyest på min liste:
Alle fikk komme med ett, kun ett ord (ikke det samme), som de trodde jeg var ute etter, og det kom 50 ulike ord (alle var stort sett innafor) men ikke det som stod øverst på min liste.
Ordet er KVALITET i det praktiske vi gjør på treningsfeltet. Her har vi mye å jobbe med. Kanskje er dette symptomatisk hvor skoen trykker i norsk fotball?
Det positive er at det er mulig å gjøre noe med, og så er det helt gratis og vi kan starte umidelbart, det vil si denne uka og til neste sesong.

Vel møtt på årets Cupfinaleseminar, sammen skal vi løfte norsk fotball.

-- annonse --