-- annonse --
Nyheter
REAGERER: Tore Fossum reagerer sterkt på prosessen som endte med at han sa opp jobben som trener for Elverum. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Til lokalavisa Østlendingen forteller Fossum om prosessen, som han vil dele fordi han mener den bør være til skrekk og advarsel for andre trenere. 
  Det hele startet med en SMS-innkalling til et møte fra styreleder Stine S. Skjæret i Elverum Fotball. Agendaen var en prat om trenerframtida i klubben for Fossum – som var på utgående kontrakt. Men møtet med styrlederen, nestleder Ragne Hauge Harviken og daglig leder Ida Dyreng tok ifølge Fossum en helt annen retning.

Signaliserte interesse

– Det startet for så vidt som forventet med spørsmål om mine tanker om framtida, hvorpå jeg svarer at jeg fortsatt er interessert og motivert for videre satsing. Deretter dreier samtalen inn på hva jeg hadde sagt og ment i et tidligere styremøte der jeg var kalt inn for å informere om status for A- lagstroppen. Som så mange ganger før sa jeg at jeg mener vi har mer å gå på mange områder. Både når det gjelder tydelighet fra styret, at det må settes opp mål og delmål for hvordan vi skal oppnå det som er vedtatt i klubbens strategidokument, og ikke minst at jeg kunne ønske meg en konkretisering av hva som må gjøres bedre i framtiden, sier Fossum til Østlendingen og presiserer at dette er tematikk som har blitt tatt opp gjentatte ganger over lengre tid.
  – Dette er heller ikke en problemstilling som burde være hovedtema i møtet om mitt arbeidsforhold, mener han.

Fikk ikke svar

Tore Fossum har vært trener for Elverums A-lag siden 2014. I denne perioden har han også hatt ansvar for å videreføre og avslutte arbeidsforhold med spillere.
  – Jeg mener jeg har god erfaring med hvordan sånne møter bør være. Der skal det avklares om man er ønsket videre eller ikke, og dette danner da veien for videre prosess, sier Tore Fossum videre til Østlendingen.
  Slik opplevde han ikke møte med de tre representantene fra klubben, og han forlot møtet uten noe klart svar på om han var ønsket videre som trener eller ikke.
  – Jeg har aldri opplevd noe liknende i tidligere kontraktsforhandlinger rundt trenerjobber verken i Elverum Fotball eller andre klubber, sier Fossum.

Beskjeden han fikk med seg hjem var at klubben nå skulle bruke tid på å legge neste års kabal, men at alle personene i utvalget som skulle jobbe med dette ikke var informert. 
  – Hadde jeg visst at det skulle nedsettes en gruppe som skulle jobbe med denne prosessen, så hadde det vært helt uaktuelt å stille på et møte med bare daglig leder, styreleder og nestleder i styret, sier Fossum til Østlendingen, og legger retorisk til:
  – Jeg ble altså kalt inn til et møte om min framtid før personene som skulle kjøre prosessen ble involvert. Så hva var da hensikten?

Måtte be om referat

Tore Fossum reagerer også sterkt på at det i utgangspunktet ikke ble ført referat fra møtet han hadde med de tre klubblederne. 
  – Møtet skulle jo tydelig informeres om til styret, men det ble ikke skrevet referat før jeg ba om det dagen etter. Jeg undrer meg da over hvilken informasjon styret skulle få. Jeg synes det er direkte uprofesjonelt av en arbeidsgiver at de ikke hadde tenkt å skrive referat fra et møte som omhandler min stilling før jeg ba om det. I tillegg skjedde det i etterkant en del endringer som jeg reagerer sterkt på, sier Fossum til Østlendingen.

Så rant det over

Vondt ble verre under en opphetet telefondiskusjon mellom Fossum og styrelederen om ønsket taletid på et informasjonsmøte med spillerne, ifølge den nå avgåtte Elverum-treneren.
   – Jeg ville gjerne ta ordet og snakke litt med gutta jeg også. Jeg hadde ingen annen intensjon enn om å snakke litt om det sportslige, hvordan de kan trene framover og si fra at vi er til stede for spillerne selv om samtlige nå er permittert.
  – Men styreleder ønsket ikke at jeg skulle få taletid, og stemningen ble veldig opphetet mellom oss. Det endte med at jeg sa at jeg kunne ha mitt eget møte med spillerne på «Teams», som jeg også har hatt jevnlig i «korona-tiden», sier Fossum i lokalavisa.

Nok var nok

Etter den telefonsamtalen bestemte Tore Fossum seg for at nok var nok. 
  – Ikke fikk jeg svar på om jeg har tillit til å fortsette som hovedtrener, men ble informert om at det skal kjøres en prosess rundt hele trenerteamet - og i tillegg ble jeg kneblet fra å snakke til min egen spillerstall. Da kjente jeg at «dette kan jeg ikke være med på» og at det ble bedrevet et spill for galleriet.
  – Etter å ha brukt litt tid på å roe meg ned, forfattet jeg en mail der jeg informerte styreleder om at jeg ikke ønsket å være en kandidat til hovedtrenerstillingen, og at jeg ønsket å trekke meg med øyeblikkelig virkning, forteller Fossum til Østlendingen.

Ingen bitterhet

Han presiserer samtidig at hans avgjørelse overhodet ikke handler om bitterhet over å ikke være «førstevalg» som fortsatt Elverum-trener. Det er prosessen og måten ting ble gjort på, han reagerer på.
– Hadde de sagt at de ønsket å gå en annen vei, hadde jeg hatt null problemer med å forstå det. Slik er det i dette gamet. Jeg har gått inn i toppfotballen med viten og vilje, og sparking og oppsigelser er hverdagslige ting i dette yrket. Det er prosessen jeg ønsker å sette søkelys på, sier Fossum, og fortsetter:
– Dette er nok dessverre ikke uvanlig i fotballen eller andre organisasjoner der frivillighet og profesjonalitet ikke går helt hånd-i-hånd. Det er arbeidsgivers ansvar å gå inn i et slikt møte som en profesjonell part, uavhengig av om man har et frivillig verv eller er ansatt på fast basis, presiserer Fossum, og legger til:
– Jeg tar 100 prosent ansvar for at resultatene ikke ble som forventet i 2019-sesongen, og jeg vet at en hovedtrener blir målt ut fra det. Det er derfor viktig for meg å presisere at jeg ikke sier dette som en bitter mann, men jeg mener det er viktig å gjøre ting på riktig måte. Man må være tydelig når det gjelder beslutninger, og sørge for at det blir skrevet referat som dokumentasjon, sier Fossum til Østlendingen og legger til:
– Jeg vil sterkt understreke at jeg først og fremst belyser denne saken for mine kolleger i treneryrket for å vise hva som kan skje når partene i en klubb ikke finner tonen for videre samarbeid. Tillit og ærlighet er noe jeg setter høyt, og det var ikke jeg som satte i gang spillet om posisjoner. For meg hadde det holdt med et straight svar på om jeg var ønsket videre eller ikke!

– Må lære av det

Overfor Østlendingen kommenterer styreleder Stine S. Skjæret i Elverum Fotball at klubb-ledelsen hadde de beste intensjoner om at både klubbens behov og Tore Fossums person skulle ivaretas på best mulig måte:
  – Når man ser hvilke følelser og reaksjoner dette har vekket, må vi selvsagt lære av det og vurdere å gjøre noe annerledes neste gang, sier Skjæret til avisa.

På spørsmål fra Østlendingen om hvorfor klubben ikke kunne svare på om han var ønsket videre som trener, svarer styreleder Stine S. Skjæret slik: 
   – Vi ønsket å ha Tore med i en prosess, der han ville bli vurdert sammen med andre kandidater. Vi anså det som ryddig at sittende trener ble informert om prosessen før den startet, og før kriteriene ble satt.

Skjæret legger til at hun mener det er naturlig at en klubb gjør en vurdering av en trener på utgående kontrakt etter seks år, men at Tore Fossum – om han ikke hadde trukket seg –   ville blitt vurdert på lik linje med andre kandidater, etter sportslig utvalgs kriterier.
  Hun bekrefter samtidig at det ble skrevet referat fra møtet Fossum viser til, men at det er riktig at dette ikke ble avtalt på forhånd. Samtidig hevder styrelederen overfor Østlendingen at Fossum ikke ble nektet taletid i møtet med spillergruppa.

NFT-reaksjon

Daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening mener det er veldig flott at en erfaren og bevisst trener som Tore Fossum er åpen med konstruktiv kritikk omkring hvordan han opplevde arbeidsgiverens opptreden i en svært alvorlig og viktig sak for han. Dette handlet om et eventuelt videre engasjement i klubben, men også om respekten for treneren som har vært i klubben i mange år, og de kravene som ligger i arbeidsmiljøloven knyttet til oppfølging av ansatte i en organisasjon.
  – For mange fotballtrenere kan for lite om arbeidsrett, og kan da gjerne bli «brukt» og sågar skjøvet ut av sitt arbeidsforhold – av politiske, økonomiske og populistiske grunner. Derfor er erfaringene som Tore Fossum nå deler med andre, viktige å ta lærdom av, understreker Teddy Moen.

– Som fotballtrenere og ansatte i fotballklubber må vi ha forventninger til at klubbens styre tar arbeidsgiveransvaret på alvor. Dette er et levebrød for svært mange, og da er det arbeidsgivers ansvar å følge opp treneren på en best mulig måte underveis i arbeidsforholdet.
  – Heldigvis er Tore Fossum en erfaren fotballtrener som har flere bein å stå på. Engasjementet i Elverum Fotball var noe han var i posisjon til å si fra seg grunnet manglende tillit til klubbledelsen. Men hva med andre fotballtrenere som har dette som fulltidsjobb i et tøft arbeidsmarked? Hva med unge fotballtrenere som er i gang med å bygge seg en karrierevei? Slike opplevelser kan bidra til at flere dyktige fotballtrenere velger vekk å være i bransjen. Det er uheldig for norsk fotball, sier Moen.

-- annonse --