-- annonse --
Nyheter
SPARKET: Hovedtrener Kåre Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun måtte begge gå fra sine jobber i Rosenborg denne uka. Foto: NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

TeddyPortrREAGERER STERKT: NFT og daglig leder Teddy Moen reagerer sterkt på prosessen rundt sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun som trenere i Rosenborg. Foto: Ivar Thoresen– Det er både trist og skremmende å se at vår fremste toppklubb velger å kvitte seg med to trenere som har gjort en fantastisk jobb de tre-fire sesongene på denne måten, og midt i sesongen, sier Moen
  – Rosenborg som arbeidsgiver har gjort de mest elementære feil man kan gjøre i en avskjedssak som denne. Behandlingen av våre to medlemmer er sterkt kritikkverdig, understreker han.

Respektløst

Trenerforeningen reagerer sterkt på hvordan ledelsen i RBK har behandlet sine to trenere på i denne saken.
  – Dessverre opplever vi fortsatt i 2018 en type behandling av fotballtrenere hvor det mange ganger virker som om klubbledere ikke tror arbeidsmiljøloven gjelder for denne gruppen. Selve opprettelsen av Trenerforeningen i 1986 var nettopp et resultat av at mange trenere opplevde manglende forståelse, respekt og kunnskap om hvilke lover og regler som gjelder i et arbeidsforhold.
  – I denne saken registrerer vi at det mangler både det formelle og en rekke krav for å avslutte arbeidsforholdet, påpeker Teddy Moen.

Han legger til:
  – Selvsagt kan partene i et arbeidsforhold bli enige om å avslutte samarbeidet. Vi kan ikke se at dette har skjedd i denne saken. Begge trenerne er avskjediget uten å være invitert til en dialog om forhandlinger rundt en frivillig fratredelse fra sine stillinger. Arbeidsforholdet til profesjonelle fotballtrenere reguleres i likhet med alle andre ansatte i virksomheter i Norge, av arbeidsmiljøloven. I Norge har alle ansatte et sterkt stillingsvern.
   – Det er ikke nødvendigvis slik at fotballtrenere kan fraskrive seg dette stillingsvernet gjennom å inngå en kontrakt med avtalt etterlønn eller en fallskjerm. Fotballtrenere er nemlig ikke organisasjonens eller bedriftens øverste leder, slik som en daglig leder eller administrerende direktør er.
   Teddy Moen har hatt en god dialog med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun de siste dagene.
  – Vi vil de nærmeste dagene gjøre en vurdering sammen med foreningens advokater blant annet omkring lovligheten av den type kontrakter som de har inngått.

Primitivt

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner kaller i VG sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun for primitiv. Selv om han ikke kjenner alle detaljene i saken mener han det kan være grunn til å bringe saken inn for domstolene.
  Kjenner peker spesielt på tre forhold i Rosenborg-styrets behandling av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun som han reagerer på:
  – Først skal du innkalle den ansatte til drøftingsmøte i god tid før møtet finner sted. Det skal opplyses om at vedkommende har rett til å ha med rådgiver, fra Trenerforeningen eller andre. Møtet skal skje før arbeidsgiver bestemmer seg for å gå til oppsigelse, og først når arbeidsgiver har hørt den ansattes argumenter, skal arbeidsgiver ta stilling til oppsigelse eller ikke, forklarer Kjenner overfor VG.
  For det andre:
  – Det er helt i strid med reglene å formidle avskjed muntlig over bordet, slik Rosenborg gjorde med Ingebrigtsen torsdag, påpeker Kjenner.
  For det tredje skal det være en saklig grunn til oppsigelse.
  – Så vidt jeg har skjønt er det Kåre har levert i RBK på høyde med det Nils Arne Eggen leverte. Da stiller jeg spørsmålet om hva de saklige grunnene er. At man ønsker seg en annen trener, er ikke en saklig grunn. De skulle ventet til inngått kontraktsperiode er ute, for de er forpliktet til å følge avtalen, sier Gunnar-Martin Kjenner – en av Norges fremste eksperter på idrettsjus – til VG.
   Rosenborgs styreleder Ivar Koteng har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

 

GunnarMartinKjenner2016PRIMITIVT: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner kaller i VG sparkingen av Ingebrigtsen og Hoftun for primitiv. Foto: Ivar Thoresen

Urovekkende

Teddy Moen og NFT er bekymret over tendensene han ser i norsk toppfotball denne sesongen:
  – Det er en urovekkende utvikling vi har sett i norsk toppfotball når hele seks eliteserieklubber har valgt å avslutte arbeidsforholdet med sin trener så langt denne sesongen. Vi mener at dette svekker våre toppklubbers mulighet til over tid å utvikle seg.
  – Trenersparkinger er gjerne løsninger som noen ganger gir en kortsiktig effekt, mens vi vet at det langsiktig skader klubbens virksomhet. Dessuten er det dyrt, skaper en usikkerhetskultur og bidrar til å legitimere denne type handlinger innen fotballen, sier Moen.

Ledelsesproblem

NFTs daglige leder mener dette avslører et ledelsesproblem i norske toppklubber.
  – Vi har for mange usikre ledere uten den nødvendige kompetansen. De blir for ofte blir et lett bytte for en rekke interne og eksterne påvirkningsagenter som gjerne mener at trenersparking er det beste virkemiddelet for å løfte fotballaget.
  Moen er svært bekymret på vegne av både norsk fotball og trenerstanden om den utviklingen vi har sett denne sesongen fortsetter.
  – Vi trenger en debatt i norsk fotball om dette. Og vi i Trenerforeningen må gjøre en enda bedre jobb fremover for å kjempe for treneres rettigheter og respekten for disse. Vi må få flere ledere til å forstå hvilke mekanismer som er avgjørende om en klubb ønsker fremgang og en god utvikling.

Kunne ikke gjort mer

– Kåre kunne ikke gjort noe bedre enn å vinne seriegull, cupen og tatt klubben til Europa. Folk fatter og begriper ikke hvor vanskelig det er for en skandinavisk klubb. Jeg tror det er en del fotballedere i Norge som ikke er klare over hvor stort det er, sier assisterende landslagstrener Per Joar Hansen – som selv har fått sparken som trener i Rosenborg – til Adresseavisen.
  – I Rosenborg må man vinne hver søndag. Det er alltid én kamp fra krise. Det henger igjen fra historien på 1990-tallet, så kan man diskutere det opp mot fotballen som spilles i 2018. Det er en helt annen idrett og en helt annen økonomisk virkelighet, sier han.

-- annonse --