-- annonse --
Nyheter
PRO-LISENS: Grorud-trener Eirik Kjønø er en av 15 trenere som er tatt ut til UEFA PRO-lisens utdanning i 2021 og 2022. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Disse 15 trenerne er tatt ut og har takket ja til deltakelse: 

 • Kolbjørn Fosen
 • Gard Holme
 • Joey Hardarson
 • Ole Johan Aas
 • Aksel Bergo
 • Mathias Haugaasen
 • Bjørn Johansen
 • Oliver Harder
 • Per Inge Jacobsen
 • Roar Vikvang
 • Aleksander Olsen
 • Trond Strande
 • Eirik Kjønø
 • Ole Martin Nesselquist
 • Morten Jensen

Enda sterkere

– Trenerforeningen gratulerer trenerkolleger og medlemmer av NFT med uttaket. Vi vet at det har vært en omfattende prosess med å komme frem til disse 15 i kamp med svært mange andre som gjerne ville ha en plass på den øverste trenerutdanningen i bransjen vår. Men meg bekjent har det aldri vært gjort en mer grundig vurdering av alle kandidater ut fra et stort sett av objektive kriterier. Disse ble tidlig i prosessen også presentert og diskutert med oss i NFT. Jeg vil samtidig presisere at Trenerforeningen ikke har vært involvert i selve uttaket av kandidatene, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  – Parallelt har det pågått en revidering av det faglige innholdet på UEFA PRO-lisens, og vi mener at dette vil kunne fremstå som en enda sterkere utdanning med tanke på kravene og forventingene til topptrenere nå og fremover. Nå håper vi bare at NFF lykkes med å få satt i gang den første delen av programmet i mars 2021, legger Moen til.

Høyeste nivå

UEFA Pro lisens er Europas høyeste offisielle trenerutdanning, gjeldende på tvers av medlemslandenes grenser. Utdanningen retter seg mot trenere som har potensial og ambisjon om å være hovedtrener i nasjonal og internasjonal toppfotball, og temaer som behandles på NFF UEFA PRO-lisens er knyttet tett opp mot trenerens reelle utfordringer på fotballens toppnivå.

NFF skriver på fotball.no at det har vært svært mange søkere til det nye UFEA PRO-lisens kurset, som etter planen starter i mars og vil gå gjennom 2021 og 2022. 
  Det har vært en bred involvering i prosessen, herunder av ligaforeningene på kvinne- og herresiden og trenerforeningen, og i siste instans har Trenerkomiteen gjennomgått og gitt sin tilslutning til endelig uttak, som er gjort av eliteavdelingen i NFF.

-- annonse --