-- annonse --
Nyheter
INNSTENDIG BØNN: 13 ordførere fra Trøndelag kommer i et opprop med en innstendig bønn til regjeringen om å åpne opp for breddefotballen for alle over hele landet, slik at det igjen blir stor aktivitet på alle landets fotballbaner, som her i Malvik utenfor Trondheim. Foto: NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– 2565 lag og over 50 000 fotballspillere i breddefotballen over hele landet får verken trent som normalt eller spilt kamper. I NFF Trøndelag, så gjelder treningsforbudet over 13 000 spillere og 230 lag, skriver ordførerne i oppropet.

Urettferdighet, fysisk og psykisk helse 

– De kjenner på følelsen av dyp urettferdighet og ikke bli tatt på alvor av norske myndigheter. Blant disse spillerne er det også flere sårbare mennesker hvor fotballfellesskapet er et viktig holdepunkt i tilværelsen, enten de spiller i de ordinære seriesystemet eller i vår fantastiske serie for tilrettelagt fotball. Vi har 14 lag i denne serien og for disse betyr fotballen noe langt mer enn pasninger og scoringer. For disse handler det om fysisk og psykisk helse – om å være en del av samfunnet og fotballfamilien. Nå blir de holdt utenfor og blir sittende alene foran TV-skjermen uten fellesskapet de normalt tilhører, fortsetter de 13 trønderske ordførerne.

Skjønner alvoret

De skriver videre at de vet godt at norsk fotball er bekymret for smitteutviklingen på sikt i likhet med myndighetene. En stor oppblomstring av smitte vil få konsekvenser for aktivitet og samfunnet som fotballen er en del av. Ordførerne er sikre på at fotballen kan bistå med god smittekontroll ved at all breddeaktivitet blir underlagt de samme smittevernsrammene som gjelder for barn og unge.
  – Vi er trygge på at NFF og NFF Trøndelag vil sikre at klubbene gjennomfører trening innenfor forsvarlige rammer gjennom fotballens egne koronavettregler som klubbene lojalt slutter opp om. Ingen syke kan delta på trening, og det er stort fokus på hygienetiltak. Norsk fotball har allerede god erfaring gjennom toppfotballpiloten og kontakttrening i barnefotballen med praktiseringen av hygienetiltak. NFF Trøndelag følger tett opp klubbene på dette.

Paradoks

– Helsemyndighetene sier de ikke er bekymret for den normale fotballaktiviteten, som de bekrefter gir lav smitterisiko. De er bekymret for reising, kiosksalg og folkeansamlinger i forbindelse med kamper. Det må være et argument for å åpne opp for normal trening for alle nå! Det store paradokset er at selve reisingen, som Helsedirektoratet frykter, er lov i forbindelse med trening. Vanlig fotballtrening, som det samme direktoratet mener utgjør liten smitte, er altså ikke lov for de som er 20 år eller eldre. Får spillere lov til å reise til trening for å praktisere 1-metersregelen så må de også få lov til å reise på trening for å spille normal fotball! Alt annet er komplett uforståelig for alle, skriver ordførerne og fortsetter:.

Mot sin hensikt 

– Vi er redd at en opprettholdelse av forbud mot normal trening gjennom sommeren virker mot sin hensikt og dermed svekker myndighetenes arbeid med smittekontroll. Folk skjønner ikke lenger forbudet og oppfatter det som dypt urettferdig. Vi frykter rett og slett at flere lag i økende grad vil bryte anbefalingene om 1-metersregelsen, og verken fotballen eller myndighetene vil ha en reell mulighet til å sanksjonere dette. La det være sagt, vi oppfordrer alle lag og klubber om lojalt å følge anbefalingene fra myndighetene uansett hvor rykende uenig man måtte være, men vi mener et fortsatt forbud i sommer setter smitteregelverkets legitimitet unødvendig på spill.
  – Vit at en fotballbane er mellom 7000 og 8000 kvadratmeter. Med 22 spillere og en dommer ute på banen har de 300 til 350 kvadratmeter hver til rådighet. Danske forskere har dokumentert at spillerne i breddefotballen i snitt er nær hverandre i 1,5 meters omkrets i rundt 1 minutt på trening eller i kamp, og da i kontakt i mindre enn ett sekund av gangen.

Det aller viktigste er å åpne opp for normal trening for alle nå, selv om vårt primære ønske er at myndighetene åpner for kamper i senior bredde innfor de samme grenser som nå de åpner opp for barn og unge fra første august. Det er viktig å huske at nesten alle seniorlag består av spillere som både er over og under 20 år. Spillerne over 20 år gidder snart ikke mer, og flere av de samme klubbene har ikke egne juniorlag. Det vil bety frafall av spillere både over og under 20 år. Folk trenger håp for å holde motivasjonen oppe, og de trenger det nå.

Dypt bekymret for frafallet

Ordførerne påpeker videre at NFF har laget en egen kampprotokoll for hele breddefotballen med strenge tiltak som klubbene er svært motiverte for å følge opp, og peker på det faktum at rundt 95 prosent av kampene i senior bredde spilles innenfor grensene til NFF Trøndelag. Slik er det også i de fleste andre fotballkretser.
  – Vi frykter at et fortsatt forbud mot normal trening og kamper vil føre til et stort frafall. Vi er dypt bekymret over hvor mange som kommer tilbake etter sommerferien. Den bekymringen håper vi Regjering og helsemyndigheter deler. Allerede i dag er det klubber i NFF Trøndelag som melder om frafall på 20 til 30 prosent. Det er på denne vi bakgrunn vi nå utfordrer Regjeringen til å stå opp for fotballen og det den representerer i våre lokalsamfunn – nemlig felleskap og aktivitet. Vi som ordførere har en særlig bekymring overfor de med minst motivasjon. De som trenger fotballen mest. Det er jo for disse idretten er viktigst i et folkehelseperspektiv. Folkehelserapporten fra 2017 viser at kun 3 av 10 voksne over 20 år oppfyller rådene om mengde fysisk aktivitet per uke. Det som her står på spill trenger derfor ingen ytterligere forklaring.

Spille hverandre gode

– Vi må spille hverandre gode. Som ordførere i en av Norges største fotballkretser er vi stolte over at kretsen og klubbene våre ønsker å være en viktig medspiller for å sikre helsemyndighetenes tiltak legitimitet. NFF, kretsene og klubbene er klare til å ta ansvar gjennom protokollene som nå legges frem for myndighetene. Både gjennom å begrense smitten i Norge, men også bidra til folkehelse og gode sosiale fellesskap gjennom trening og kamper for alle. Vi vet at NFF, krets og klubber vil la hensynet til smittevern veie tungt i all fotballaktivitet fordi de er særdeles lite interessert i å bidra til smittespredning i en pandemi.
  – Så kjære Regjering: Hjelp oss med å ta vare på fotballen lokalt og dermed lokalsamfunnene i Trøndelag. På samme måte som vår fylkesordfører Tore O. Sandvik har gitt sin klare støtte til at alle må få spille igjen så ønsker vi å gi en klar og tydelig støtte til det samme - La alle få trene og spille kamper, skriver de trønderske ordførerne avslutningsvis i sitt opprop.

Disse 23 ordførerne har skrevet under på oppropet

Følgende 23 ordførere i Trøndelag har skrevet under på oppropet:

 • Ole Morten Balstad (ordfører i Selbu kommune)
 • Odd Jarle Svanem (ordfører i Heim kommune) 
 • Oddbjørn Bang (ordfører i Orkland kommune) 
 • Rita Ottervik (ordfører i Trondheim kommune)
 • Trond Hoseth (ordfører i Malvik kommune)
 • Ole Laurits Haugen (ordfører i Hitra kommune)
 • Kjersti Kjenes (ordfører i Meråker kommune)
 • Marit Bjerkås (varaordfører i Rennebu kommune)
 • Arve Hitterdal (ordfører i Holtålen kommune)
 • Isak V. Busch (ordfører i Røros kommune)
 • Jorid Oliv Jagtøyen (ordfører i Melhus kommune)
 • John E. Høvik (ordfører i Osen kommune)
 • Frode Revhaug (ordfører i Frosta kommune)
 • Vibeke Stjern (ordfører i Åfjord kommune)
 • Tom Myrvold (ordfører i Ørland kommune)
 • Bjørnar Buhaug (ordfører i Indre Fosen kommune)
 • Gunn Iversen Stokke (ordfører i Skaun kommune)
 • Kristin F. Strømskag (ordfører i Frøya kommune)
 • Vibeke Langli (ordfører i Rindal kommune)
 • Geir Arild Espnes (ordfører i Oppdal kommune)
 • Arnt Einar Bardal (ordfører i Snåsa kommune)
 • Amund Hellesø (ordfører i Nærøysund kommune)
 • Pål Sverre Fikse (ordfører i Verdal kommune)
-- annonse --