-- annonse --
Nyheter
BEKYMRET: Barne- og ungdomsfotballen i Norge opplever et frafall på 8 prosent i 2020. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Åtte prosent er høyt, men før barne- og ungdomsfotballen åpnet fryktet vi et frafall på 20 til 30 prosent. Dette viser hvor viktig det er med kamper for motivasjonen til lag og spillere. Aktivt arbeid med smittevern og ikke minst innsatsen som er lagt ned av klubber for å skape trygghet for spillere, frivillige og foreldre, har vært helt avgjørende for at frafallet ikke er større, sier direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen til fotball.no.

I tabellen nedenfor kan du se detaljer for de ulike kretsene. Verdt å merke seg der er at Sogn og Fjordane har opplevde et frafall på hele 35,9 % i barne- og ungdomsfotbalen denne sesongen. Det er dramatiske tall. Også landets nest største fotballkrets, NFF Trøndelag, har registrert et frafall på hele 16,5%. NFF Akershus kan som eneste krets registrere en økning i antall lag fra 2019 til 2020.

Bekymret

Dette til tross, NFF-direktøren er urolig og bekymret for frafallet i norsk barne- og ungdomsfotball på sikt, som følge av koronapandemien.
  – Vi er bekymret for langtidsvirkningene av fravær av aktivitet, for vi har ennå ikke oversikt over frafall av spillere. Mange kretser melder om klubber som melder på lag i lavere spillform fra 11-er til 9-er, sier Hansen til fotball.no.

Dyp krise for de voksne

Bekymringen er enda større når det gjelder konsekvensene for voksenfotballen i bredden – som verken er i gang med ordinær trening eller kamper.
  – Her er krisen fortsatt dyp og reell. Det er en slitasje og utmattelse over å måtte vente på svar, og flere klubber melder om spillere som sliter med motivasjonen. Vi mener det er avgjørende at vi som minimum kommer i gang med vanlig kontakttrening nå for å hindre et større frafall inn mot sesongen 2021, sier Alf Hansen

Kretsvis utvikling i antall lag i barne- og ungdosmfotballen (8-19 år) fra 2019 til 2020:

 Fotballkrets Antall lag 2019 Antall lag 2020 Prosentvis endring
Agder  942 811 ÷ 13,9%
Akershus 990 1006 1,6%
 Buskerud 1066 1016 ÷ 4,7 %
Finnmark  285 257 ÷ 9,8%
Hålogaland  354 344 ÷ 2,8%
Hordaland 2083 1989 ÷ 4,5%
Indre Østland 1355 1242 ÷ 8,3%
Nordland 580 543 ÷ 6,4%
Nordmøre og Romsdal 474 421 ÷ 11,2%
Oslo 2841 2706 ÷ 4,8%
Østfold 965 885 ÷ 8,3%
Rogaland 2030 1942 ÷ 4,3%
Sogn og Fjordane 612 392 ÷ 35,9%
Sunnmøre 725 706 ÷ 2,6%
Telemark 685 595 ÷ 13,1%
Troms 508 465 ÷ 8,5%
Trøndelag 2370 1980 ÷ 16,5%
Vestfold 730 667 ÷ 8,6%
Sum lag 19595 17967  
  Nedgang fra 2019 til 2020 ÷1628 ÷ 8,3 %

 

-- annonse --