Skriv ut denne siden
Nyheter
HEDERSGJEST: Andreas Morisbak har denne uka vært hedersgjest under NFFs Equinor Talentleir i Porsgrunn. Her sammen med KA trenerutviklere i landets fotballkretser og Håkon Grøttland og Geir Midtsian i NFF. Foto: Teddy Moen
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, som i dag har det overordnede ansvaret for NFFs Talentleir, kan ikke få fullrost den betydningen Andreas Morisbak har hatt for utviklingsarbeidet i norsk fotball.
  – Jeg og mange andre er heldige som får lov til å følge i sporene til denne bautaen i norsk fotball. I 32  år ledet han arbeidet med spiller- og trenerutviklingsarbeidet, og svært mange spillere, trenere og klubbmiljøer har mye å takke Andreas for.

Hyggelig

AndreasM2HYGGELIG MØTE: Også NFTs daglige leder Teddy Moen fikk slått av en hyggelig prat med Andreas Morisbak under talentleiren i Porsgrunn denne uka. Foto: PrivatAndreas Morisbak (81) synes det er svært hyggelig å være tilbake i Porsgrunn for å bivåne leiren, treffe gamle kjente og ikke minst følge med hva som skjer på treningsfeltet.
  – Selv om jeg trekker på årene, så er interessen for fotball og treningsarbeid fortsatt noe jeg engasjerer meg i. Men av forskjellige grunner kommer jeg meg ikke ut i felten på samme måte som før, men jeg synes det var stor stas å bli invitert av Håkon og NFF til årets talentleir.

Det var lett å se at Morisbak tilstedeværelse på Hotel Comfort og på Kjølnes idrettspark var kjærkomment, og at svært mange trenere, foresatte og tidligere spillere kom bort og hilste på den tidligere trenersjefen i norsk fotball. Mange gode minner og opplevelser ble delt og kommentert.
  – Selv om jeg som mange andre har begynt å glemme litt navn med årene, husker jeg mange av ansiktene og historiene som kommer opp. Jeg føler meg privilegert og heldig som har fått lov til å være en del av denne flotte fotballbevegelsen.

Litt bekymret

Morisbak er fortsatt opptatt av sin kjepphest som er fotballferdighet og spesifisitet. Og han er nok litt bekymret for den utviklingen han ser hvor det blir mindre og mindre uorganisert fotballaktivitet blant barn og unge.
  – Du må trene mye på det du vil bli god til. Det betyr at man må tilbringe masse tid med fotball hver dag - hele uken. Organisert trening i klubb og krets kan ikke kompensere for den verdien som den frie leken på løkka og i bingen representerer i timer og ballkontakt. Smålagsspill er kjernen av aktiviteten som behøves for å utvikle sentrale fotballferdigheter. Avgrenset bane, mål, motstander og ball. 
  Han mener at en utvikling hvor en del av treningen er viet til deløvelser med fokus på teknikk uten reelle handlingsvalg for spilleren, gis for mye fokus. Og ber utviklingsmiljøene være bevisst på at god fotballferdighet handler vel så mye om valgene som må gjøres i forkant av selve utførelsen. 

Talentleiren startet i 1948

I 1948 ble den første treningsleiren for juniorspillere holdt i Langesund, med 60 talenter fra ulike kretser og klubber. Dette ble opptakten til de samlingene som fra 1959 skulle bli årvisse i Horten hvor man der begynte med kretslagsturneringer for juniorspillere, etterfulgt av samlinger for de mest lovende. Etter hvert ble disse samlingene i Horten utvidet på flere felter - guttespillere kom med, lovende forbudsdommere gikk på kurs der, trenere ble innkalt for å virke som lagledere, samtidig med at man holdt kurs for juniorledere. «Fotballens høyskole» ble Horten-samlingene kalt, et begrep som en den gang mente var dekkende for det vidtfamnende instruksjonsarbeidet og den rent miljømessige betydning det hadde at fotballutøvere fra så mange kanter av landet satte hverandre stevne.
  Helt fram til og med 1975 ble disse leirene utmerket lagt opp og ledet av Ragnar Pedersen. Han ledet juniorarbeidet innen norsk fotball i mange år etter krigen. Sammen med skolefotballen som han også dekket. For måten han ledet dette arbeidet på fikk han anerkjennelsen som gullmerkemann.
  Talentleirene ble etter hvert i en kortere periode arrangert i Sandefjord, og en ny flytting fant sted til Porsgrunn hvor leiren fortsatt holder til.
  (Hentet fra artikkelen i Fotballtreneren nr. 3/2020 av Andreas Morisbak –Spillerutvikling/talentutvikling i et historisk perspektiv)