-- annonse --
Nyheter
WEBINARER: Antidpoing Norge inviterer til flere webinarer. Foto: antidoping.no
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Antidoping Norge gjentar webinaret «Hva bør trenere vite» som ble satt opp i april, i tillegg til at de svarer opp ønskene fra de som deltok på disse kursene, om å gå dypere inn på enkelte temaer. Håper dere kan dele dette i deres kanaler. Alle webinarene er gratis.

  • Antidoping 101 – Hva bør trenere vite?

Foredraget passer for ALLE trenere i idretten, og gir en grunnleggende innføring i antidoping fra et trenerperspektiv. Foredraget varer ca. 30 minutter, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk.

Datoer og påmelding:
• Tirsdag 26. mai 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MRNF9J2JLPC6

  • Hva gjør vi ved mistanke?

Hva kan vi gjøre hvis vi mistenker dopingbruk i idretten? Hvem kan man snakke med? Hvor henvender man seg? Og hva hvis man mistenker bruk blant sine egne utøvere?
Dette skal vi forsøke å gi svar på i dette webinaret, som passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten.

Datoer og påmelding:
• Torsdag 28. mai 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=DN2A352JSN16

  • Kosttilskudd – en risiko for doping?

Kan man risikere en positiv dopingprøve hvis man bruker kosttilskudd? Finnes det produkter som er trygge å bruke? Og trenger man kosttilskudd for å lykkes i idretten? Vi har med oss Caroline og Isabel fra Myrens Ernæring, som skal hjelpe oss med å belyse dette temaet. Webinaret passer for trenere, ledere og støttepersonell i idretten, og er også åpent for utøvere. Dette foredraget har en varighet på 45-60min.

Datoer og påmelding:
• Tirsdag 2. juni 19.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MQ299N4PL111
• Onsdag 3. juni 20.00 – Påmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EUDT9PDJL51N

-- annonse --