-- annonse --
Nyheter
HEDRET: Lars Borgar Waage fra Pors ble hedret som årets Trenerildsjel av Norsk Fotballtrenerforening under Cupfinaleseminaret fredag. Prisen ble delt ut av NFTs hedersmann Sverre Dreier. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

CFS2017grønnmsymbolWaage har hatt et langt virke i fotballens tjeneste som spiller, trener og leder.
  Allerede mot slutten av sin spillerkarriere tok han over som spillende trener i moderklubben og gikk gradvis over til å bli fotballtrener. Han viste tidlig en stor iver og engasjement for trenerrollen. Han var nysgjerrig og kunnskapssøkende.
  Waage kombinerte rollen med sivil jobb med trenervirke på ettermiddag og kveldstid, noen som ikke var uvanlig hos mange klubber på 90-tallet. Til tross for oppturer og nedturer som trener (nesten opprykk til Eliteserien og sparken ved et par anledninger), har Lars Borgar Waage utvist et levende engasjement for fotballen i flere tiår. Mange vil hevde at han legger seg med fotballen og står opp med den!
  I de senere år har han gått over mer i en lederrolle, som nestleder i fotballkretsen. Hans fokusområde har vært inn mot spillerutvikling. Waages erfaring og kunnskap har gitt kretsen økt fokus på spillets egenart, kvalitative treninger, god skolering av trenere og viktigheten av spillerens egendrive for å bli god. Han har vært en sterk talsmann for viktigheten av å få mange gode miljøer ute i breddeklubbene til å fungere. Og hvordan kretsen kan bidra til å styrke disse klubbmiljøene?
   I det siste året har Lars Borgar Waage også ivaretatt spillerutvikler i krets-rollen (permisjon på den som innehar jobben). Her har han benyttet feriedager og fridager for å ivareta dette på best mulig måte. Samspillet mellom topp og bredde har vært en av hans fanesaker
   Waages mantra er «en spiller skal være så lenge det er hensiktsmessig i sin breddeklubb før han går til toppklubb».

I statuttene for å bli kåret til årets trenerildsjel heter det blant annet:
Prisen ”Årets trenerildsjel” tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte gjennom sitt trenervirke har bidratt til å utvikle gode utviklingsmiljøer for barn og ungdom i norsk fotball.

Norsk Fotballtrenerforening kåret samtidig Geir Bakke, Sarpsborg 08 til årets trener på herresiden, Hege Riise, LSK Kvinner til årets trener på kvinnesiden og Ole Martin nesselquist, Moss FK ble kåret til årets unge trener.

 

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --