-- annonse --
Nyheter
BARNE-OG UNGDOMSSEMINIARET: felles møteplass for alle særidretter:Foto Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Arrangørene Norges Idrettsforbund i samarbeid med Norges Idretshøgskole og særforbund hadde  ikke spart på noe og målsettingen var klar om at dette skal bli Norges største trenerkonferanse for barne- og ungdomstrenere.

Felles møteplass for faglig påfyll

Hensikten med konferansen er at dette skal bli et sted for faglig påfyll både teoretisk og praktisk, som gir deg et løft som trener i jobben med barn og ungdommer i treningshverdagen.  Her møtes trenere som jobber med det samme og som får kjennskap til den nyeste forskningen, utveksling av erfaringer, og får høre de fremste ekspertene på barne- og ungdomsidrett.
Konferansen var åpen for alle trenere som jobber med barn og ungdom, og er et formelt etter- og videreutdanningstiltak for trener 1 og trener 2 i NIF

Faglige viktige temaer

Konferansen belyste et bredt spekter av temaer som barne- og ungdomstreneren står overfor: Her var noen av temaene:

  • Hvordan øke kvaliteten i den fysiske treningen i lagidretter?
  • Hvordan skape eierskap til egen treningsprosess?
  • Har jenter og gutter like muligheter i idretten?
  • Konkurrér med kvalitet - resultatet teller, men utvikling gjelder.
  • Hvordan redusere sykdom og skader i ungdomsidretten?
  • Barmarkstrening for unge utøvere.
  • Fra teori til praksis - råd og tips til trenere i barneidretten.
  • Når blir jakten på konkurransefortrinnet usunt?
  • Hva sier forskning om trenere i paraidrett?

Her nevnes noen rekke kjente innledere:
Toppidrettsjef Tore Øverbø, rektor ved NIH Lars Tore Ronglan, forfatter Jan Spurkeland, Karin Redelius - professor ved GIH Stockholm, Stig Inge Bjørnebye - sportssjef Rosenborg BK, Christian Berge- landlslagstrener i håndball, samt et titalls andre kompetente personer med teoretiske/praktiske gjennomføringer.

innlegg debatt prakis ferdigIDRETTSSEMINARET: Felles møteplass for utveksling av fagtemaer, praktisk aktivitet og diskusjoner. Foto: Reidar Schjei

Møteplassen ble en suksess

Det ble en kjempehelg med relasjonsbygging mellom ulike idretter som helt sikkert blir en årlig møteplass for Norsk idrett.
Utrolig positivt at så mange fotballtrenere hadde møtt frem denne gangen, mange var kommet langveisfra.
NFT var selvsagt representert for å søke ideer til vårt eget nye to dagers FFO/Akademiseminar (6-12 år) med samme fokus under årets Cupfinaleseminar.
Minner derfor om påmeldingen, er dere kjappe vil dere få avslag på påmeldingsavgiften.

Kommer tilbake til temaer av interesse

Vi kan ikke gjengi alt som ble gjennomgått her, men vi tar med noe i form av bilder i første omgang. Vi vil komme tilbake til enkelte innslag og fagtemaer som kan være av stor interesse for oss som fotballtrenere her på fotballtreneren.no

Det kan slås fast at dette tiltaket  blir en årlig seanse, det postive inntrykket vil bli spredd til alle de som ikke deltok denne gangen. Så neste år vil helt sikkert konferansesalen bli sprengt, så da er det å håpe at det går slik det gikk med NFT sitt Cupfinaleseminar som også fikk sin start på NIH. Etter noen år måtte man se seg om etter større og større lokaler, men fortsatt i samarbeid med NIH.
All honnør til NIF som klarer å samle så mange trenere fra særforbundene, og ikke minst til  NIH som alltid leverer, NFT sin evige samarbeidspartener i idrettskompetansen sin vugge i Norsk idrett oppe på Sognsvann.

-- annonse --