-- annonse --
Nyheter
KREVER ÅPNING: Fotballpresident Terje Svendsen ber regjeringen om å åpne hele norsk fotball, fordi organisert aktivitet er en garantist for sikker aktivitet, der smittevern hensyntas. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Fotballpresidenten er langt fra alene om å reagere på helseminister Bent Høies (H) uttalelser i forbindelse med regjeringens presentasjon av trinn 2 for gjenåpningen av landet, der Høie uttalte at smitterisikoen vil øke om breddefotballen for voksne over 20 år åpnes. Høie peker på smitterisiko i spillet, og at det vil øke risikoen for at folk blir mindre opptatt av å holde avstand i andre sammenhenger.

Frykter vekst i uorganisert aktivitet

– Jeg frykter vi nå vil se en sterk vekst i uorganisert aktivitet, der vi må regne med at smittevernregler i mindre grad blir fulgt enn i aktivitet i regi av klubb. Vi er nå satt i en situasjon der våre muligheter til å ha aktivitet på en kontrollert og god måte reduseres. I motsetning til Høie er jeg sikker på at våre 50 000 medlemmer som ikke har trent normalt på 15 måneder, vil være enda mer bevisst på og nøye med 1-meteren og smittevern når de får komme i gang, nettopp for å verne om aktiviteten, sier Svendsen til fotball.no.  

Forstår frustrasjonen

Svendsen sier videre at NFF forstår klubbenes frustrasjon. 
  – Fotballen har ikke regelverk hvor vi kan sanksjonere brudd på myndighetenes anbefalinger ved normal trening, det må være myndighetenes ansvar. Min anmodning er at fotballen åpnes for alle, klubbene vil følge opp på en god og trygg måte.

På tilbudssiden

Presidenten mener begrunnelsen for at fotball for 20+ må vente mangler tilstrekkelig forholdsmessighet juridisk og medisinsk, og at det uansett er dypt urovekkende at breddeidrett er helt nederst på den politiske prioriteringslisten. 
  – Gjennom hele pandemien har fotballen vært på tilbudssiden med å være gode smittevernambassadører. Vi har sendt inn innspill og bedt om møter. Alene og sammen med idretten forøvrig. Innsendte forslag til løsninger for denne gruppen virker aldri å ha vært realitetsbehandlet hos fagmyndighetene. De har i begrenset grad villet gå inn i en konstruktiv dialog med idretten om hva som må tilrettelegges for å åpne på en trygg måte, sier Svendsen som legger til at klubbene har gjort en formidabel innsats, noe høstens 150 000 gjennomførte kamper viser, sier han og understreker:
  – Vi har vist at vi kan legge til rette innenfor trygge rammer, sier han.

Gjort enormt mye

Terje Svendsen viser videre til alt arbeidet fotballen har gjort gjennom pandemien for å legge til rette for sikker og god aktivitet som ivaretar smittevern på en god måte, og på forsøkene som er gjort for å ha en konstruktiv dialog med myndighetene rundt gjenåpning av fotballen.
  –  Det er særdeles skuffende at vi ikke har fått noen tilbakemelding på et så faglig grundig og godt innhold. Det foreligger ikke lenger tilstrekkelig gode begrunnelser for at gruppen 20+ ikke kan starte opp igjen med normal aktivitet.

Folkehelse

I pressemeldingen fra NFF-presidenten heter det også:
  «Norges Fotballforbund mener regjeringen og helsemyndighetene ikke har gjort seg nok flid med å finne balansepunktet mellom smittevern og generell folkehelse for denne gruppen. Den smittevernfaglige gevinsten ved å opprettholde krav om 1 meters avstand også i fotballspillet er i beste fall liten, og står ikke i forhold til hvor inngripende det er å i over et år sette titusenvis av spillere på fotballens sidelinje. Her skiller Norge seg ut fra sammenlignbare land som for lengst har satt i gang normal aktivitet for denne gruppen.»

-- annonse --