-- annonse --
Nyheter
FIRE TRENERE: Bodø/Glimt skal ansette fire nye trenere. Foto: glimt.no
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

 

Eliteserieklubbens akademi ble klassifisert som topp tre nasjonalt forrige sesong, og spillere fra akademiet har suksess både i klubben, andre lag i Norge og utlandet. Bodø/Glimt vil nå styrke dette arbeidet ytterligere og er på jakt etter å fylle følgende roller med nye 100% stillinger:
• Fysisk trener
• Trenerutvikler
• Spillerutvikler G13-15
• Spillerutvikler G16-19

Fysisk trener

Den fysiske treneren vil være ansvarlig for å følge opp den fysiske utviklingen for hele Glimt-akademiet (G13-G19). Dette innbefatter også arbeid inn mot klubbens FFO, bygruppe og de andre lagene i FK Bodø/Glimt (G7-G16).
  Fysisk trener vil også ha et ansvar for å bidra med spillerutvikling utenfor klubben, i samarbeid med andre klubber i Bodø og i regionen.
  Den fysiske treneren vil også jobbe sammen med klubbens medisinske team for å koordinere levering av skadeforebyggelsesprogrammet til lagene i Glimt-akademiet. Når det er påkrevd samarbeider fysisk trener med trenerteamet til A-laget om treningsopplegg for enkeltspillere.

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner:
  Det er viktig at søkeren har en bachelorgrad innenfor fagområdet idrettsvitenskap, og ønskelig at søkeren har UEFA C-lisens. Relevant erfaring innen et utviklingsmiljø vil også bli påkrevd, samt eventuelle andre kompetansebevis som vil være relevant for å søke på denne stillingen. Søkeren må være selvdrevet, trygg på å jobbe som en del av et team, og ha sterk kommunikasjonsevne (norsk eller engelsk). Kvinner oppfordres til å søke.

Trenerutvikler

Rollen til trenerutvikleren er avgjørende for den langsiktige visjonen til FK Bodø/Glimt i utviklingen av de beste trenerne og spillerne fra Nord-Norge. Trenerutvikler vil være ansvarlig for gjennomføring av trenerutviklingsprogrammet for klubbens ansatte spillerutviklere og trenere i Glimt-akademiet.
  Trenerutvikler har et hovedansvar for at spillerutviklerne og trenerne i Glimt-akademiet følger Glimt-metodikken i arbeidet med lag og spillere.
  Trenerutvikleren har ansvaret for klubbens trener- og spillerutviklingsprogram i regionen i henhold til klubbens avtaler med samarbeidspartnere, samarbeidsklubber og fotballkretsene.

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner:
  Det er viktig at kandidaten har en gyldig UEFA A-lisens, og ønskelig med erfaring innen trenerutdanning. Bevis på relevant trenererfaring innenfor et fotballakademi eller andre relevante utviklingsmiljø innen fotball er påkrevet, samt eventuelle andre kompetansebevis som er relevante til søknaden på denne stillingen. Søkeren må være selvdrevet, trygg på å jobbe som en del av et team, og ha sterke kommunikasjonsevner (norsk eller engelsk). Kvinner oppfordres til å søke.

Spillerutvikler G13-G15

Rollen til spillerutviklerne (G13-15) er grunnleggende for den langsiktige visjon til FK Bodø/Glimt om å utvikle de beste unge spillerne fra Nord-Norge. Spillerutvikler er ansvarlige for implementering og gjennomføring av akademiets treningsmetodikk, og arbeider under Utviklingsleder og Trenerutvikler.
  Spillerutvikleren (G13-15) skal sørge for at individuelle utviklingsplaner blir utarbeidet, levert og vurdert med spillerens innspill. Ved siden av dette vil de hjelpe til med å identifisere spillere i regionen, ved å utvikle et konstruktivt samarbeid med de andre klubbene/trenere. Dette gjelder særlig i forhold til å sørge for gode og korrekte prosesser og avtaler rundt eksterne spillere som hospiterer hos lagene som deltar i nasjonale ligaer.
  Spillerutvikleren skal gjennomføre spillersamtaler tre ganger per sesong i forhold til spillernes individuelle utviklingsmål. Spillerutvikler skal sørge for at sesongplanlegging, kampforberedelse og evalueringsdokumentasjon er oppdaterte og nøyaktige. Spillerutvikler har også delansvar for planlegging og koordinering av aktivitet og tiltak. Kommunikasjon med foreldre og andre frivillige er en viktig del av rollen.

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner:
  Det er ønskelig, men ikke avgjørende, at søkeren har en UEFA A-lisens, men søkere med annen relevant erfaring og kvalifikasjoner vil bli vurdert. Dokumentasjon på relevant trenererfaring fra et fotballakademi eller andre relevante utviklingsmiljø innen fotball er påkrevd, samt eventuelle andre kompetansebevis som er relevante for å søke på denne stillingen. Søkeren må være selvdrevet, trygg på å jobbe som en del av et team, og ha sterke kommunikasjonsevner (norsk eller engelsk). Kvinner oppfordres til å søke.

Spillerutvikler G16-19

Rollen til spillerutviklerne (G16-19) er grunnleggende for den langsiktige visjon til FK Bodø/Glimt om å utvikle de beste unge spillerne fra Nord-Norge. Spillerutvikler er ansvarlige for implementering og gjennomføring av akademiets treningsmetodikk, og arbeider under Utviklingsleder og Trenerutvikler.
  Spillerutvikleren (G16-19) skal sørge for at individuelle utviklingsplaner blir utarbeidet, levert og vurdert med spillerens innspill. Ved siden av dette vil de hjelpe til med å identifisere spillere i regionen, ved å utvikle et konstruktivt samarbeid med de andre klubbene/trenere. Dette gjelder særlig i forhold til å sørge for gode og korrekte prosesser og avtaler rundt eksterne spillere som hospiterer hos lagene som deltar i nasjonale ligaer.
 Spillerutvikler har følgende ansvarsområder i samarbeidet med NTG: - Identifisere spillere til NTG - Følge opp spillerne som flytter til byen for å begynne på NTG. - Fotballøkter på NTG i henhold til avtale mellom NTG og FK Bodø/Glimt.
  Spillerutvikleren skal gjennomføre spillersamtaler tre ganger per sesong i forhold til spillernes individuelle utviklingsmål. Spillerutvikler skal sørge for at sesongplanlegging, kampforberedelse og evalueringsdokumentasjon er oppdaterte og nøyaktige. Spillerutvikler har også delansvar for planlegging og koordinering av aktivitet og tiltak. Kommunikasjon med foreldre og andre frivillige er en viktig del av rollen.

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner:
  Det er ønskelig, men ikke avgjørende, at søkeren har en UEFA A-lisens, men søkere med annen relevant erfaring og kvalifikasjoner vil bli vurdert. Dokumentasjon på relevant trenererfaring fra et fotballakademi eller andre relevante utviklingsmiljø innen fotball er påkrevd, samt eventuelle andre kompetansebevis som er relevante for å søke på denne stillingen. Søkeren må være selvdrevet, trygg på å jobbe som en del av et team, og ha sterke kommunikasjonsevner (norsk eller engelsk). Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist for alle stillingene er første august. For nærmere informasjon, kontakt Gregg Broughton – .

• Les mer om stillingene og søknadsprosedyre på Bodø/Glimts hjemmeside

 

-- annonse --