-- annonse --
Nyheter
LEDIG JOBB: Det er ledig jobb som trenerutvikler/faglig ansvarlig på Brann-akademiet. Foto: brann.no
Gjest
Fotballtreneren

I utlysningen av den 100% engasjementsstillingen på klubbens hjemmeside heter det:
  – Personen det søkes etter vil ha ansvar for klubbens sportslige og strategiske virksomhet som berører arbeidet med toppspillerutvikling inn mot klubbens satsingslag. Vedkommende vil jobbe tett opp mot trenerne i avdelingen, samarbeidsklubber i regionen og være ansvarlig for at Akademiet tar nye steg i riktig retning.
  Vedkommende vil ha det øverste faglige ansvaret for Akademiets spillere og trenere.

Kvalifikasjonskravet er minimum UEFA A-lisens, samt relevant erfaring fra spillerutvikling på høyt nasjonalt nivå, som trener eller leder (gjerne også internasjonalt nivå), god sosial kompetanse og kommunikasjonsevner, samt gode lederegenskaper.

For nærmere opplysninger, kontakt admninistrativ leder i Brann-Akademiet, Marion Buunk, på telefon (+47) 970 98407 eller e-post . Søknad sendes til samme adresse.
  Søknadsfristen er 13. mai.

-- annonse --