-- annonse --
Nyheter
NORDISK: Breddeklubben FC Tuong Lai drives etter breddefotballens nordiske ideal der spissing og resultater har vikeplikt for altomfavnende inkludering og grenseløs spilleglede, skriver Harald Inge Anderssen, som har vært på besøk. Foto: Privat
Gjest
Av Harald Inge Anderssen

Klubben engasjerer 60 - 70 gutter mellom 6 og 14 år, inndelt i grupper på 10 - 20 som hver tilbys to økter i uken på syverbaner av ujevn kvalitet.

Klubben drives etter breddefotballens nordiske ideal der spissing og resultater har vikeplikt for altomfavnende inkludering og grenseløs spilleglede. I så måte drives klubben utmerket. Spillerne møter tallrike og motiverte til øktene, trener konsentrert og entusiastisk og opplever både trivsel og fremgang.

Sørgelig derfor at de så sjelden får utfolde sine ferdigheter i kamp. Det skyldes først og fremst at regionen mangler et velfungerende kretsledd som kan initiere og administrere et seriespill, dernest at to treningsøkter i uken er mer enn nok for de fleste av spillerne. For i det konkurranseorienterte Vietnam prioriterer mange barn - og foreldre - private engelskleksjoner fremfor fotball på kveldstid.

Klubben prøver å imøtekomme disse ønskene ved å arrangere egne treningsøkter der alt formidles på engelsk. Planen er å videreutvikle dette opplegget i samarbeid med lokale grunnskoler i en variant av vår egen skolefritidsordning. Og siden engelsk er blitt nordmenns nye sidemål, er norske trenere etterspurte.

Som i breddeklubber flest er treningsøktene ualminnelig alminnelige. Annerledes kan det vanskelig bli når skillende aktiviteter og kvalitetskrav er tidsriktig nedtonet til fordel for inkluderende ball-lek og moro. De siste 20 årene har NFF i realiteten omdannet ni av ti norske klubber til foreldredrevne varianter av 1950- og 60-tallets kommunale fritidsklubber der ballen har erstattet biljardbordet som sentrum for all aktivitet med allmenndannelse for øyet.

Den videre utbredelsen av breddefotballen i Vietnam, fra det brohodet som FC Tuong Lai representerer, bør betraktes med avmålt optimisme. For motkreftene og ignoransen fra høyere fotballhold i landet synes å være så sterke at breddefotballen ennå i lang tid vil forbli en lilleputt.

I påvente av større anerkjennelse får de som sverger til NFFs ideal støtte brohodet så godt de kan ved å besøke FC Tuong Lai og gjennomføre inspirerende treningsøkter. De skal vite at de vil komme til sine egne og bringe rike minner med seg i bagasjen hjem til Norge.

  • Her er noen bildeglimt fra oppholdet:

 

Vietnam5

Vietnam5

Vietnam5

Vietnam5

Vietnam5

 

-- annonse --