-- annonse --
Nyheter
SKREMMENDE TALL: Tidligere toppspiller og nå KA spillerutvikler i NFF Buskerud, har stått ansvarlig for senior bredde-undersøkelsen i Buskerud. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Kretsleder Bjørge Kleppe i NFF Buskerud mener breddefotballen er på bristepunktet etter snart 400 dager med forbud mot normale treninger.
  – Hvis ikke denne gruppen blir prioritert i ukene fremover, vil det være dramatisk både for den enkeltindividet og for klubbene våre, sier Kleppe til NFF Buskeruds hjemmeside
  – Vi risikerer å miste en hel generasjon med seniorspillere, noe som også vil ha svært negative ringvirkninger for barn og unge i klubbene våre. Fotballen har det siste året vist at man har evne og vilje til å gjennomføre treninger uten å øke smitterisikoen vesentlig, legger han til.

Viktig for hele livet

Her er de viktigste funnene fra undersøkelsen:

  • Veldig mange spillere (over 90 %) oppgir at fotballtreninger er viktig for deres mentale, fysiske, følelsesmessige- og sosiale liv, samt er en arena for mestringsmuligheter.
  • 90 % av spillere oppgir at de er lei og trøtt av treninger med avstand.
  • Spillerne bekrefter at det er et stort treningsfrafall. Halvparten av spillere har sluttet å delta på fotballtreninger på grunn av avstandskravet.
  • 4 av 5 spillere som har sluttet å trene oppgir at det er fem måneder eller mer siden deres siste fotballtrening.
  • Halvparten av lagene i seniorbredde har sluttet å arrangere fotballtreninger på grunn av avstandskravet.
  • Kun 3 av 10 lag arrangerer fotballtreninger for spillere både over og under 20 år.
  • 90 % av lagene som ikke arrangerer treninger for spillere over 20 år oppgir at det er fire måneder siden eller mer siden deres siste fotballtrening.

Kunnskap om konsekvenser

– Vi ønsket å kartlegge treningssituasjonen til fotballspillere og fotballag på senior breddenivå. Formålet med undersøkelsen var å få økt kunnskap om konsekvenser avstandskravet på trening har hatt for spillere og lag, sier Mounir Hamoud, KA spillerutvikler i NFF Buskerud til NFF Buskeruds hjemmeside.

  Undersøkelsen ble rettet mot fotballspillere og lag på senior breddenivå i Buskerud utenfor toppfotballprotokollen, det vil si fra 3. til 7. divisjon menn og 2. til 4. divisjon kvinner. Rapporten baserer seg på to spørreundersøkelser; en for spillere og en for lagstrenere/ledere. Undersøkelsene ble gjennomført av NFF Buskerud i andre halvdel av februar 2021 (uke 8 – 9). Datagrunnlaget består av 434 respondenter i spillerundersøkelsen, og 68 respondenter i lagsundersøkelsen (av 95 påmeldte lag).

-- annonse --