-- annonse --
Nyheter
IKKE SERIESPILL I BREDDEN: Ballen er lagt endelig død for seriespill i bredden sesongen 2020. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Forbundsstyret i NFF har fattet denne beslutningen på bakgrunn av at regjeringen fortsatt ikke har åpnet for normal trening for alle.
  Det betyr at forbundsstyret kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (tredje nivå) og Norsk Tipping-ligaen for menn (fjerde nivå).  
  Fotballforbundets 18 kretser organiserer øvrig breddefotball for voksne, og med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine kretsvise serier for voksne.

Trist dag

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020. Norsk fotball har tatt smittevern på alvor fra dag én og utviklet gode smittevernprotokoller for alle nivåer i norsk fotball. Vi har lykkes med mye og fått åpnet opp for seriekamper i både toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen. Gjennom dette har klubbene fått god erfaring med smittevern, og det er få eller ingen smittetilfeller som kan spores tilbake til fotballaktivitet. For de gjenværende seriene i senior breddefotball satt vi opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander. Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier fotballpresident Terje Svendsen til fotball.no.

Ber om vanlig kontakttrening

Samtidig som NFF nå ser seg nødt til å avlyse breddefotballsesongen 2020, ber det innstendig myndighetene om at det blir lov til å trene som vanlig for alle.
  – Det er ikke lenger økonomi, men frafall i senior breddefotball som volder klubbene mest bekymring. Det viser klubbundersøkelsen som NFF nylig gjennomførte. Det meldes om langt færre folk på trening, og vi vet at A-lagene er lokomotivet for frivillighet og entusiasme i mange klubber. Sliter A-lagene, så sliter hele klubben. Det kan på sikt få konsekvenser også for tilbudet til barn og unge, sier kretsleder i NFF Hordaland Tore-Christian Gjelsvik til fotball.no.

Fotballpresident Terje Svendens ønsker derfor på vegne av hele fotball-Norge en tett dialog mellom helsemyndighetene og norsk idrett om hvordan vi både kan ivareta behovet for normal kontakttrening og godt smittevern også for den gjenværende gruppen i senior breddefotball. 
  – Helsemyndighetene har selv fastslått at vanlig kontakttrening i fotball utgjør lite smittefare, noe som også underbygges av forskning og undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Smittevern er viktig, men det er også viktig med god fysisk aktivitet. Inaktivitet og frafall er en stor helseutfordring. La oss sammen finne gode løsninger for kontakttrening for alle nå, slik at vi får levedyktige klubber til beste for norsk fotball og lokalsamfunn over hele Norge.

Lokale turneringer

I forlengelsen av håpet om at myndighetene snarlig kan åpne opp for normal trening for alle, vil NFF sammen med fotballkretsene nå gå i gang med planlegging av en lokal turneringsstruktur gjennom vinteren for å skape motivasjon og fotballglede for senior breddefotball.

– Jeg forstår godt at de vil komme i gang, og det ønsker jeg også som idrettsminister. De ligger veldig langt framme i køen, og med en gang vi kommer dit at vi kan fortsette gjenåpningen av samfunnet, vil de ligge så å si lengst framme i køen, sa Abid Raja til NTB torsdag om breddeidretten.

-- annonse --