-- annonse --
Nyheter
SAMARBEID: NFT har inngått et spennende samarbeid med CEMO, som både kan gi penger i klubbkassene og NFT muligheten til å utdanne enda flere trenere i Mathare-slummen i Kenya. Fra venstre Teddy Moen, daglig leder NFT, Øistein De Presno Garcia, styreleder Noracta, Bjørn Halvorsen, adm.dir i Sana Fondet og Per Ole Pedersen, daglig leder i CEMO. Foto: Privat
Jan Otto Solberg
Jan Otto Solberg
Nettmedarbeider

938 58 224

Sammen med Norsk Fotballtrenerforening, har CEMO nå utviklet et enkelt og effektivt dugnadskonsept for klubbsalg for fotballag.

– Sammen skal vi tilby noen populære produkter som vil kunne gi fotballag og klubber god inntjening på dugnad, som indirekte vil bety at NFT kan utdanne flere fotballtrenere i slummen i Afrika. Det sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening. Moen forteller entusiastisk om de mulighetene som ligger i samarbeidet. Får man mange nok trenere og klubber til å tenne på konseptet vil det bety flere kroner tilbake til det arbeidet NFT sammen med organisasjonen MYSA (Mathare Youth Sports Association) i slummen i Nairobi.

• Les mer om dugnadskonseptet til Cemo/NFT

CEMO Care – en del av CEMO AS

Cemo CARE er en del av Cemo AS. Bedriften har bestemt seg for å gi tilbake til noen av de lokalsamfunnene i de landene Cemo AS handler varer fra. Cemo handler kaffe fra Kenya, og derfor ønsker de å engasjere seg i gode prosjekter i landet. Trenerforeningens prosjekt inn mot MYSA er et av de som er valgt ut i deres strategi.

– Hver krone fra Cemo CARE skal gå uavkortet til prosjektene vi samarbeider om. Derfor vil vi synligjøre på kaffe- og teposene vi selger hvor mange kroner som skal gå direkte til Cemo CARE sine prosjekter. Her er det ingen mellomledd som tar sin del av bidraget. Nettopp for å sikre at alle midler kommer frem, ønsker vi å gjøre dette selv via Cemo CARE. Det sier Per Ole Pedersen, som er eier og daglig leder i Cemo AS. I februar var han i Kenya sammen med Cemo sin egen kaffeekspert Steinar Svenning, for å besøke kaffebønder og produsenter av kaffe. Kenya er en av verdens største eksportører av kaffe, og kjent for sin gode kvalitet.

– Vi er opptatt av å sikre en rettferdig og bærekraftig handel, slik at bonden kan videreutvikle sine produkter. Nå kan vi handle direkte fra produsenter i Kenya, og gjennom dette være med positivt å påvirke de lokale forholdene. Og sikre oss mer forutsigbarhet i hverdagen til bøndene vi handler med.

Mer enn kaffe

Per Ole besøkte MYSA sitt hovedkvarter under sitt besøk til Kenya og fikk også oppleve den slummen tusenvis av barn og ungdommer lever under.

– Gjennom Cemo CARE vil vi støtte arbeidet til NFT om å utdanne flere fotballtrenere. Gode fotballtrenere kan inspirere barn og unge på en positiv måte. Gi dem selvtillit, troen på seg selv og ønske om mer utdannelse. Samtidig som god fotballopplæring kan gi mange en lysere hverdag. Han forteller videre at de ansatte og han selv gleder seg til å markedsføre og selge Cemo CARE produkter inn i markedet, og han har tro på at dette vil sikre ressurser som NFT kan bruke inn mot utdanning av fotballtrenere. Cemo CARE vil også samarbeide med to andre prosjekter i Kenya blant barn og unge; Creakid Learning Centre i Kibera i Nairobi (sammen med Noracta) og Aro-Centre i Kisumi nord i Kenya (sammen med Stiftelsen SANA).

• Cemo Care tar samfunnsansvar - les artikkelen her

Skal ditt lag på treningsleir eller turnering? 

Teddy Moen håper medlemmer og andre fotballtrenere vil tenne på konseptet foreningen har utviklet sammen med Cemo AS.

– Jeg mener vi her har en rekke lettsolgte produkter som både gir mening å selge og som faktisk kan bety en forskjell! Moen forteller at det vil være Cemo sin administrasjon på Sørlandet som vil følge opp og gjøre jobben med å tilrettelegge dugnadskonseptet. Fotballtreneren eller klubbkontakten kontakter Cemo direkte, som vil sende ut varer som avtalt. Og avregning vil gjøres av dem. Trenerforeningens oppgave er å synliggjøre konseptet og markedsføre det i sine kanaler i norsk fotball. – Får vi dette til å fungere, vil NFT sammen med MYSA kunne utdanne hundrevis av fotballtrenere, ledere og dommere – hvert år – gratis!

Er du interessert i å vite mer om mulighetene som ligger i dette dugnadskonseptet, ta kontakt med daglig leder Teddy Moen på mobil: 918 85 123 eller

Dette er de tre prosjektene CEMO Care vil støtte i årene som kommer

 

NORSK FOTBALLTRENERFORENING

 • Utvikle og tilby fotballtrener- (coaching), dommer- og lederutviklingskurs i Mathare- slummen i Nairobi i samarbeid med MYSA.
 • Bidra til å utvikle ferdighetene, kapasiteten og arbeidskraften, slik at man kan etablere en plattform for MYSA trenere (coacher), dommere og lagledere til å utvikle seg, forbedre seg og dele beste praksis i deres respektive områder av ekspertise.

CREAKID LEARNING CENTRE

Utvikle CreaKid Learning Centres til å bli dynamiske opplæringssentre som gir:

 • Bedre leseferdigheter
 • Bedre tallforståelse
 • Bedre læring for innovasjon og refleksjon
 • Dyktige lærere i omliggende skoler
 • Bedre standard på skoler i Kibera • Motiverte elever og foreldre
 • Mulighet til skolegang for foreldreløse barn
 • Trening av barn, ungdom og voksne i entreprenørskap

ARO-CENTRE

 • Gi foreldreløse barn på landsbygda i Kisumi en fremtid gjennom grunnskoleutdanning og senere mulighet for yrkesutdanning.
 • I tillegg får skolene i området hjelp og veiledning i å bekjempe vold mot barn.
 • Barna er fremtiden - gjennom skolegang og omsorg blir barna rustet til å møte

 

-- annonse --