-- annonse --
Nyheter
FULLT HUS: Det var fulle tribuner under praksisdelen av fjorårets Cupfinaleseminar i Manglerudhallen. Teddy Moen og NFT håper på ny deltakerrekord i år. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Målet er å inspirere fotballtrenere på alle nivåer, styrke kollegialiteten og ikke minst ha det litt moro etter en lang sesong – før man starter opp på nytt, sier daglig leder Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening.
  Han har stått i spissen for Cupfinaleseminaret siden 1997 og legger ikke skjul på at Cupfinaleseminaret er ett av høydepunktene gjennom året.
  – Å få lov til å stelle i stand til fest for fotballtrenere er et sant privilegium. I en tid hvor sosiale medier overtar mer av omgangen også fotballtrenere imellom, trenger vi denne møteplassen. På Cupfinaleseminaret møtes bredde- og topptrenerne, de som er profesjonelle med de som er dugnadstrenere og kolleger fra ulike land og kulturer. 

Moen er stolt over at NFT over snart 30 år har lykkes med å etablere en plass hvor «trenerklubben Norge» møtes og fotballtrenere på alle nivåer feirer seg selv, faget og henter inspirasjon til mange og lange dager og uker på fotballbaner over hele landet.
  – Cupfinaleseminaret er unikt, men det forplikter også. Hvert år forsøker vi å gjøre det enda litt bedre – å strekke oss litt ekstra. Heldigvis har vi en fantastisk stab og et styre i foreningen som deler ambisjonene om å holde seminaret som ett av de største og beste trenerarrangementene i Europa.

Dugnad for trenerstanden

På ny ønsker NFT sammen med Norges Fotballforbund, Toppfotballsenteret og Norges Idrettshøgskole å sette sammen et spennende fagprogram, bygd på de rammene som har vært en suksess over flere år, fortsetter Teddy Moen.
  Han presiserer viktigheten og styrken i at disse fire institusjonene får til et felles dugnadsløft til det beste for norske fotballtrenere.
  – En slik dugnad er unik i europeisk målestokk, noe vi håper vil vedvare. Det er en fantastisk styrke for norsk fotball at vi kan samle oss om et slikt arrangement. I de fleste andre fotballnasjoner er dette uvanlig.

Samarbeid kan gi muligheter

Moen og NFT er opptatt av å styrke samarbeidstanken i norsk fotball. Dette er en del av foreningens handlingsprogram og politiske budskap.
  – Gjennom styrket samarbeid, gjensidig respekt og en felles dugnad, kan norsk fotball oppnå et fortrinn. Cupfinaleseminaret er et eksempel på dette. Å samle over 1 000 fotballtrenere over en weekend i hovedstaden i 30 år – det er noe hele norsk fotball skal være stolte over. Dette er en tradisjon som vi må ta vare på!

Skal bli enda større!

I fjor var det litt over 1 000 deltakere på plass (ned litt fra rekordåret 2016 da det var over 1200 deltakere), men dette er et tall som daglig leder ønsker å løfte betraktelig.
  – Målet dette året er å passere 1 400 deltakere totalt. Det skal vi oppnå gjennom å utfordre NFF, Norsk Toppfotball og de andre interesseorganisasjonene, som Divisjonsforeningen, Serieforeningen for Kvinner og NISO til å ta et sterkere eierforhold til arrangementet. Samt introdusere 1-2 nye konsepter.
  Teddy Moen ønsker at det skal være naturlig også for disse organisasjonene å legge mer av sin faglige virksomhet til helgen rundt Cupfinaleseminaret, hvor de kan kombinere noe eget fagprogram for sine trenere, sportsjefer og veiledere med det programmet som Cupfinaleseminaret tilbyr.

Hjemmebanen vår!

På Meet Ullevaal har Cupfinaleseminaret funnet sin rettmessige plass. Her vil fortsatt hovedaktiviteten pågå. Men i tillegg vil Manglerudhallen, Intility Arena, Norges Idrettshøgskole og kanskje også Telenor Arena bli benyttet.
  – Ullevaal stadion er hele norsk fotballs hjemmebane! Dessuten er fasilitetene der, servicen blant staben og fleksibiliteten i systemet, avgjørende for at Cupfinaleseminaret er hva det er. Utfordringen er å få til et mer praksis-nært innhold, men dette blir i stor grad dekket opp gjennom at fagprogrammet er satt opp på ulike fotballarenaer omkring i Oslo, påpeker Teddy Moen videre.
  – Vi har et forbedringspotensial på informasjon, logistikk og mer direkte oppfølging til de enkelte deltakerne underveis i helgen i Oslo. Vi håper å få på plass et bedre verktøy for dette i år, slik at totalopplevelsen skal bli enda bedre for de som deltar på Cupfinaleseminaret.
  Han legger til at planen er å komme ut med mer informasjon til medlemmer, andre fotballtrenere, klubber, kretser og forbund innen 20. juni om det 30. Cupfinaleseminaret.
  – Selvfølgelig vil vi ikke kunne ha et endelig fagprogram klart da, men vår erfaring er at norsk fotball vet hva de møter på Cupfinaleseminaret. Kvalitet, gode kolleger og hygge i skjønn forening. Trenerforeningen lover at ingen heller dette året skal bli skuffet over arrangementet!

-- annonse --

Cron Job Starts