-- annonse --
Nyheter
KLAR IGJEN: NFTs daglige leder Teddy Moen ser frem til igjen å ønske velkommen til fysisk Cupfinaleseminar. Etterutdanningsseminaret starter torsdag 2. desember Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I NFFs strategiplan, som ble vedtatt på Forbundstinget i mars 2020, ble kravet til etterutdanning for å opprettholde UEFA PRO-, og A- og B-lisens doblet fra 20 til 40 etterutdanningstimer innenfor en treårsperiode, gjeldende fra 2021. På grunn av korona er dette kravet nå utsatt, slik at 20-timerskravet i løpet av tre år fortsatt gjelder.

Godkjent etterutdanning

Også i forbindelse med årets Cupfinaleseminar blir alle trenere som har de høyeste trenerlisensene – UEFA PRO-, A- og Keepertrener A-lisens (høyeste KT-lisens) – invitert til et eget etterutdanningsseminar.
  Seminaret starter kl. 12.00 torsdag 2. desember og har eget program frem til lunsj fredag 3. desember. Deretter fortsetter etterutdanningen som en del av det ordinære Cupfinaleseminaret frem til kl. 14.30 lørdag 4. desember.
  Til sammen vil dette gi 20 timer godkjent etterutdanning. 

Foreløpig program 

Den overordnede tematikken for etterutdanningen for trenerne med de høyeste trenerlisensene er «Jakten på den beste utgaven av oss selv».
  Fagmiljøene i eliteavdelingen i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball Sport jobber med å få på plass et innholdsrikt og dypt fagprogram for de to seminardagene innenfor den valgte tematikken. Det vil handle om både referansen; Norge i Europa, våre konkurransefortrinn og oversettelse til praksis.

Meld deg på nå

Etterutdanningsseminaret gjennomføres på Meet Ullevaal i Oslo, og daglig leder Teddy Moen i NFT oppfordrer trenere til å melde seg på så raskt som mulig – ikke minst av hensyn til planleggingen av den praktiske gjennomføringen av seminaret.
  – Vi har en begrensning på antall deltakere både på Etterutdanningsseminaret torsdag og fredag, og på det ordinære Cupfinaleseminaret fredag 3. og lørdag 4. desember, så det lønner seg å være rask med påmeldingen for å sikre seg plass.
  – Det er fortsatt ledige plasser igjen, så vær rask med å melde deg på. Tidlig påmelding gir også de beste prisene, understreker Teddy Moen.

PS! Trenere med UEFA B-lisens vil få godskrevet 10 timer etterutdanning ved deltakelse på det ordinære Cupfinaleseminaretredag 3. og lørdag 4. desember. 

-- annonse --