-- annonse --
Nyheter
DET VIKTIGE MØTET: Kvalitet i møtet mellom trener og spillere på feltet er nå viktigere enn noen gang. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
KOMMENTAR Av Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551
  • Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 2/2020

Aldri før har kvaliteten i det direkte møtet mellom trener og spiller vært viktigere enn akkurat nå. Det er mange grunner til det.

Få barna tilbake, og få dem til å fortsette

Pandemien har rammet samfunnet vårt hardt, bredt og brutalt. I det store perspektivet er det lett å si at fotballen og idretten i den sammenhengen bare er en ubetydelig parentes sammenlignet med alle de andre samfunnsmessige konsekvensene koronakrisen har medført.

Glade barn i lek med ball på grønne baner landet rundt er ikke en samfunnskritisk funksjon.   
  Eller er det kanskje nettopp det det er?
  Etter uker og måneder med isolasjon er fysisk aktivitet, sosialt samvær og det å kunne samles om en aktivitet viktigere enn noen gang. Det er helsefremmende både fysisk og mentalt.

Svært mange – med idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja i spissen – har slått alarm om frykten for frafall i idretten i kjølvannet av denne vinteren.
 – Idretten kan miste mange barn og unge. Jeg tenker i stedet at mange barn og unge står i fare for å miste idretten. Det er kanskje enda skumlere, fordi idretten kan være en så positiv kraft i livet for mange. En felleskapsarena utenfor skolen. Det er viktig at vi har alternative mestringsarenaer, fordi vi er så forskjellige. Idretten gir aktivitetsglede og fellesskap. Rause og gode fellesskap er viktig nå, slik at flest mulig kan være en del av det, og at så få som mulig ramler ut.
  Det sa Birgit Skarstein da hun i vinter var en av gjestene i podkasten Pappatrenerne, der Bjarte Myrhol og Eirik Øiestad satte frafallsproblematikken på dagsorden.

Første oppgave blir å få barna tilbake i aktivitet. Andre oppgave blir å få dem til å fortsette. I begge tilfeller er treneren sentral. Og kvaliteten i møtet mellom trener og spiller helt avgjørende.

Det er alvor

Mens det noen steder ble meldt om rekordstor oppslutning da organisert trening så smått kunne sette i gang igjen på vårparten, er bildet hos mange andre helt annerledes.
  Nylig kunne vi lese i VG at bare rundt 20% av medlemmene i fotballavdelingen til Sagene IF i Oslo hadde betalt sin treningsavgift for i år.
  – Det kan bli veldig tøft å få dem tilbake, spesielt for de mest vanskeligstilte. Vi er et veldig multikulturelt idrettslag, og det er allerede mange som sliter med å betale kontingenten. Vi er bekymret for enkelte familier og barn, sa inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg i Sagene IF til VG om sin bekymring for frafall.
  Da er det virkelig alvor. Både for spillerne det gjelder, og for klubbene deres – som baserer mye av sin økonomi på inntektene fra treningsavgiftene. Forsvinner inntektene er det to mulige utfall:

  • Klubbens tilbud til barn og unge blir dårligere.
  • Prisen for å delta blir høyere.

Ingen av delene er ønsket utvikling. Tvert i mot. Men det hjelper ikke bare å snakke om bekymring. Det må handling til.
  Og igjen er gode trenere et godt grep. Trenere som ser og forstår. Trenere som motiverer og stimulerer. Trenere som gjør at ungene kommer tilbake til idretten. Og blir der.

Digital kompetanse – omsatt til praksis

Mens samfunnet har vært stengt og aktiviteten avlyst har mange trenere funnet seg nye arenaer.
  De digitale flatene har blitt det nye treningsfeltet. Sosiale medier, ulike nettsider og digitale møteplasser har blitt en smeltedigel for inspirasjon, utvikling, læring og kompetansepåfyll.
  Rastløse og utålmodige fotballtrenere har blitt enda mer kreative, nysgjerrige og innovative. For mange har de digitale mulighetene blitt en ny oppdagelse. En Sareptas krukke hvor det gjerne er vanskeligere å velge bort enn å velge.
  Det er lett å la seg fascinere. Og det er mye nyttig å lære. Samtidig kan det være verdt å minne om det denne teksten startet med: Det viktigste for en fotballtrener blir aldri digitalt.

De beste trenerne er de som klarer å sortere det relevante fra det irrelevante i den digitale verden. De som greier å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Og evner å oversette og anvende den nye lærdommen til enda høyre kvalitet i møtet med sine spillere på feltet. I dag. I morgen. Hver dag.

Få det beste ut av alt

Nå spilles det heldigvis fotball igjen på ordentlig. For de fleste. Ingenting er bedre enn det. Da passer det også godt å avslutte med noe langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen sa i den samme Pappatrenerne-podkasten; «Får vi barna tilbake til idretten etter korona-krisen?»:
  – Det å ha suksess, å lykkes, handler ikke om å vinne – men om å trives der du er, sammen med dem du er sammen med. Trivsel og samhold skaper vinnere. Du blir heller ikke mindre seriøs av å ha det gøy. Det er ikke useriøst å være blid. Mitt inntrykk er at der mye høye skuldre i idretten. Mange spisse albuer og mye alvor. 

Det er viktig å huske på. Særlig akkurat nå.

-- annonse --