Skriv ut denne siden
Nyheter
SPENNENDE SPILLERE: Erling Braut Håland er en av flere spennende unge norske spillere som har gått utviklingsløpetw de siste åra. Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Det er all grunn til å gi masse ros til Espen Olafsen som faglig leder i NTF-Sport og hans eminente fagstab for å ha levert en fremragende rapport. Beskrivelsen av status, presentasjonen av fakta og problemstillinger rundt talentutvikling, er tillitsvekkende og inspirerende å lese. Rapporten må også sees som et pedagogisk verktøy som bør være på pensum for alle som ønsker å drive frem gode utviklingsprosesser. 

Opp gjennom årene har jeg lest mange rapporter fra inn-og utland om utviklingsarbeid, og denne (også rapporten fra 2017) står ikke tilbake fra noe! NTF-Sport lever definitivt opp til "ånden" i sitt eget Verdens Beste prosjekt.

Dette må ikke nødvendigvis tas til inntekt for at arbeidet med talentutvikling i norsk toppfotball nå kan friskmeldes. Langt derfra! Men rapporten viser at norsk toppfotball tar steg i riktig retning og at en rekke av de strategiene som er lagt til grunn i arbeidet, virker. 

Stjerner er bra, men ikke alt!

Det kan ikke være overraskende at antall stjerner tildelt, er av interesse for media og følgere av norsk fotball. Mange akademier har mistet stjerner siden 2017-rapporten, og det er kun Vålerenga som oppnår fem stjerner. Styrken denne gangen er at klubbene har vært gjenstand for en grunndig evauering av fagpersonell, slik at bildet er mer reelt nå. Stjernene forteller dog ikke hele sannheten, men gjennom å analysere målingene som er gjort og begrunnelsene, er det langt enklere å  forstå utvikling og status der ute. 

Derfor bør fotballtrenere faktisk lese rapporten fra perm til perm - før de avgir sin dom over talentarbeidet i norsk toppfotball. Jeg skulle også gjerne sett denne bli presentert en da mer visuelt, selv om illustrasjonene i tydelige og forklarende. Det ville også styrke prosessen rundt den om Espen Olafsen og Co benyttet muligheten til å møte fotballtrenermiljøet - også utenom de utvalgte akademiene, for å dele kunnskap og erfaring om talentutvikling.

Rapporten har en klar rød tråd og har en enorm detaljerikdom. Når jeg blar i den, må jeg tidvis stoppe opp, gå tilbake, sammenlikne og gjøre slutninger. Som så utfordres lengre ut i rapporten. Innholdet trigger meg, skaper nysgjerrighet og gir økt innsikt.  Språket er også enklere enn i 2017, og begrepsbruken gir mer mening til kriteriesettet. Dette tar jeg til inntekt for at strukturen er mer kjent nå enn da dette ble presentert våren 2017 på La Manga-seminaret.

Ikke skapt over natten

Dette arbeidet startet tilbake i 2010, og gjennom en rekke prosjekter og tiltak er det akkumulert utrolig mye kunnskap i NTF-Sport og i akademiene de siste ti årene. Kunsten nå er å få omgjort dette til realkompetanse i treningshverdagen, slik at unge fotballspilleres møte med fotballtrenere på treningsfeltet blir stadig bedre. Dette er en krevende prosess, og det er naturlig at en skriftlig rapport i liten grad kan synliggjøre om kvaliteten på trenerne faktisk har bedret seg. 

Men forutsetningene for å få flere og bedre utviklingstrenere er i hvert fall på plass. Akademiklassifiseringen skal ha mye av æren for at nå er nesten 200 heltidstrenere ansatt i akademiene. For oss som husker tilbake i tid, minnes fortsatt at Bjørn Hansen ble ansatt som NFFs aller første talentutvikler på heltid i 1990! Fotballtrenere som kan vie 100% av sin tid til gjerningen, har selvfølgelig det beste utgangspunktet for å bli fremragende  i sin rolle. Rapporten behandler denne problemstillingen i liten grad, men dette er svært interessant. For enkelt sagt: Der hvor det er fremragende trenere, vil det også sannsynligvis utvikles flere fremragende fotballspillere.

Alt henger sammen

Det er uomtvistelig - Det behøves mye ressurser (økonomi, fasiliteter, pedagogiske etc) for å drive effektiv talentutvikling. Gjennom akademiklassifiseringen vil NTF og klubbene i norsk toppfotball bidra med over 300 millioner kroner til dette arbeidet over en seksårsperiode. Dette generere igjen ytterligere ressurser som NFF, kretsene og ikke minst svært mange av de andre 1 800 klubbene i norsk fotball investerer nå i spiller- og talentutvikling. Dette bidrar også et positivt press på skoler- og utdanningsinstitusjoner om å være "med på laget". Alt dette gir fantastiske ringvirkninger for norsk fotball. 

Men vi må ikke glemme at alt henger sammen med alt. At utvikling av talenter, også betinger at man gjødsler solid i bredden og på utviklingssiden i norsk fotball. Slik at fokuset ikke bare blir på talentutvikling, og ditto mindre på å stimulere trenerne, spillerne og lederne utenfor norsk toppfotball. Flertallet av elitespillerne kommer fra de mindre klubbene. Disse har ikke gått hele veien på et akademi fra barne- til seniorfotball. I rapporten kan jeg lese at akademiene i større grad er opptatt av samarbeidet med de lokale klubbene og kretsarbeidet enn før. Det er en gledelig utvikling!

Unge spillere må gis muligheten

Norsk fotball har de senere år utviklet spennende talenter som Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristoffer Ajer og Erling Braut Haaland. Unge spillere som allerede har sentrale roller på sine klubblag ute i Europa og på A-landslaget. Selv om de alle fire har hatt ulike veier mot toppfotballen, er likheten at de har spilt profesjonell fotball på toppnivå i tidlig alder. Dette bør være et klart signal tilbake til trenerne og lederne i våre toppklubber - Man må gi flere unge talenter muligheter til å spille A-landsfotball på elitenivå!

Rapporten viser at her er det en jobb å gjøre! Det må gis mer spilletid i Eliteserien og OBOS-ligaen til talentene. Igjen, dette er et komplekst bilde i en verden hvor resultatene er veldig avgjørende for prioriteringer og beslutninger. Hvor kortsiktighet trumfer det langsiktige. Men skal norsk toppfotball utvikle flere talenter, som igjen vil gi sportslig fremganger for toppklubbene og landslag, som igjen vil genere økte inntekter på spillersalg, må antall minutter på banen økes betraktelig. 

Referanser avgjørende

Undertegnede har selv hatt gleden av å følge en rekke akademitrenere sammen med fagspersonell fra NFF og NTF-Sport på to  av deres tre referanseturer til utlandet denne våren. Det har vært spennende og inspirerende å være en del av dette miljøet. Hvor det er lett å se at mange fotballtrenere er kunnskapshunrige og setter seg selv i utviklingsstrekk. Det er også helt avgjørende for om norsk fotball skal henge med på hva de bedre nasjonene gjør. For det jobbes utrolig hardt i mange andre land og miljøer, og ressursene er også større enn her hjemme på mange områder.

Dette er noe Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har tatt innover seg. Denne erkjennelsene preger nå det daglige arbeidet  mye sterkere enn før, og rapporten fra akademiklassifiseringen viser dette tydelig. Det gir håp for at norsk fotball skal bli enda bedre fremover!