-- annonse --
Nyheter
E-LÆRING: Flere trenere i MYSA utvikles nå gjennom et eget e-læringsopplegg, der NFT er en av partnerne.
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Siden 2013 har Norsk Fotballtrenerforening samarbeidet med organisasjonen MYSA i Kenya. MYSA har over 30.000 medlemmer og 2.000 fotballag. Fotballen brukes som et aktivt verktøy for å gi inspirasjon, håp og utdanning av barn og ungdom.

Trenerforeningen har bidratt i byggingen av et eget senter for trenerutdanning i Mathare, som er et av Afrikas største slumområder. Her har man fått på plass en organisasjon med trenerveiledere og mentorer som utvikler trenerkurs som tilbys gratis til fotballtrenere i slummen.

Målsettingen er å styrke lokalsamfunnet gjennom trenerutdannelse samt bidra til at flere kan skape seg et levebrød som fotballtrener. IEtterhvert håper man også at dette vil gi inntekter som kan videreutvikle senteret. Undertegnede var sist på besøk til MYSA i februar hvor bl.a. tidligere stasminister Kjell Magne Bondevik var gjest.

Møter hver torsdag

Hver torsdag mellom kl. 11.00 og 11.30 (ca. 30 min) har opp til 19 veiledere og instruktører i MYSA sammen med kursansvarlig Robin Russell, akademiansvarlig Henry Majale og undertegnede vært sammen på Zoom-plattformen for oppfølging av oppgaver knyttet til de aktuelle modulene. Frem til og med torsdag 16. juli, hadde man avholdt hele elleve slike webinarer på Zoom. 

Så til tross for at også korona-situasjonen har slått inn i Mathare-slummen, samt at tilgangen på internett er mer begrenset for de aktuelle trenerne enn hva man gjerne er vant til her hjemme, så har Zoom fungert veldig bra. Slik sett har Covid-19 gitt et positiv press for å benytte web mer i utdanningssammenheng. Dette var også et tema som var ivrig diskuterte da undertegnede besøkte MYSA og Nairobi tidligere i vinter. Allerede i mars ble konkrete planer lagt for å få på plass et online utdanningsprogram hvis mål har vært å videreutdanne staben av MYSA-trenerne. 

Åtte moduler

Dette unike prosjektet ville ikke være mulig uten den ekspertisen og det engasjementet Robin Russell har vist. Undertegnede og Robin har kjent hverandre i over 30 år, og opp gjennom årene har Robin og Trenerforeningen hatt flere mindre samarbeidsprosjekter. Sports Path og NFT har bl.a. gitt tilbud til medlemmer om å ta kurset The LMA School of Football Management som Robin har utviklet sammen med League Managers Association (LMA) og tidligere teknisk direktør i the FA, Howard Wilkinson.

Følgende åtte moduler er utviklet av Sports Path og Robin Russell:

  • Module 1: The Role of a MYSA Trainer and  Familiarising yourself  with the MYSA way of operation by understanding the rules and regulations (The MYSA structure))
  • Module 2: Knowing the key aspects of safety and environment at training field
  • Module 3: Understanding how to coach young kids - the different ways with different players with different age categories
  • Module 4: Making a connection with Learners
  • Module 5: Activating the Learner
  • Module 6: Demonstration
  • Module 7: Consolidation
  • Module 8: Evaluation

Bruk av Peddle Pad

Modulene for «MYSA Trainer Academy» er utviklet på plattformen Pebble Pad. Gjennom verktøyet har man laget en ressursbank av kunnskap som studentene selv er med på å bygge innhold til. 

Formatet fungerer slik at studenten gjennom en online  "Workbook" (i vårt tilfelle treneren/Trainer) løser en rekke oppgaver og utfordringer som de blir stilt overfor. Robin og Henry gir studentene feedback via systemet. Ved avsluttende kurs/program kan så studentene omgjøre "arbeidsboka" om til enPDF-fil og laste den ned.  Dermed har man på plass en lærebok for eget bruk som trener senere. 

Veien videre

Målsettingen med utdanningsprogrammet er å løfte kunnskapsnivået på veilederne i MYSA. Slik at de kan føle seg tryggere i rollen som kursholder, mentor og trener i lokalsamfunnet blant barn og ungdom. Norsk Fotballtrenerforening håper også at MYSA akademiet vil opparbeide seg mer-kompetanse på å utvikle flere e-læringstilbud for trenere, ledere, spillere og dommer. Tilbud som MYSA også etterhvert vil kunne ha litt inntekter på.

Som et ledd i dette vil endel av det økonomiske bidraget som NFT gir i 2020 gå til en oppgradering av det digitale nettverket på MYSA sitt hovedkvarter i Komarock. Gjennom en mer stabil og større internettkapasitet, vil MYSA være i bedre stand til å utvikle flere kurs, moduler og utdanningsprogram på web. Samt dele dem med mange andre, ikke bare i Kenya, men også til andre deler av Afrika. 

Det er et unikt og svært spennende prosjekt som NFT og MYSA har utviklet. Et prosjekt som også får mer oppmerksomhet og anerkjennelse i bistands-miljøer her hjemme og internasjonalt. 

"The Purpose of this FREE Learning Environment is to support the work of MYSA Trainers".

Robin Russell, Sports Path

Les mer om MYSA Sports and Leadership Academy her

-- annonse --