-- annonse --
Nyheter
MÅ REAGERE: Idrettspresident Berit Kjøll forventer at idretten alltid reagerer på rasisme. Her fra da utvalget «Rasisme i idretten» overleverte sine råd til idrettspresidenten og kulturministeren. Foto: Pernille Ingebrigtsen/NIF
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Veilederen skal også  gjøre det lettere for idrettslag å håndtere slike saker.
  – Vi har nulltoleranse for rasisme i idretten, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forplikter. Denne veilederen vil gjøre det lettere å si ifra om rasisme – og lettere for idrettslag å håndtere slike saker, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Utfordret

Det siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og anerkjennelse av rasisme og diskriminering. 
  På Idrettsforbundets ledermøte 5. juni 2020 ble det vedtatt en egen resolusjon om rasisme, og under møtet med kulturminister Abid Q. Raja 18. juni varslet idrettspresident Berit Kjøll flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

Egen veilder

Ett av tiltakene var å utarbeide en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten. Bedre informasjon om og råd for håndtering var også ett av innspillene idrettspresidenten mottok 7. september, fra utvalget nedsatt av kulturministeren, som har vurdert utfordringer knyttet til rasisme i idretten og kommet med råd til idretten og myndighetene.
  Nå er veilederen klar.

Lettere å si fra

Norges idrettsforbund skriver i pressemeldingen at formålet med veilederen er å gjøre det lettere å si fra om rasisme og diskriminering, både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng. Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering, og idrettspresidenten forventer at veilederen bekjentgjøres i alle klubber og lag. 

Viktige overordnede prinsipper for håndtering av rasisme og diskriminering er ifølge veilederen:

  • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
  • Alle i idretten har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
  • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon.
  • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
-- annonse --