-- annonse --
Nyheter
SIDEN 1976: Einar Sigmundstad har hatt hovedansvar for NIHs fotballutdanning fra 1976. Her sammen med Andreas Morisbak – som han overtok for, Egil Drillo Olsen – som han jobbet sammen med i en årrekke, og Mathias Haugaasen – som skal overta ansvaret. Til høyre daglig leder Teddy Moen i NFT. Foto: Even Brekke/NIH
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

• Artikkelen er hentet fra Fotballtreneren nr. 4/2018.

Siden 1975 har han vært tilknyttet institusjonen, og er i dag amanuensis på avdelingen «Seksjon for coaching og psykologi». Fortsatt underviser Einar i fotball på første året bachelor, på bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi og på faglærerutdanningen i kroppsøving og pedagogikk. Det er ikke få fotballstudenter mannen har uteksaminert og fortsatt er han motivert for å utdanne enda flere.

– Jeg har lyst til å jobbe til jeg blir 70 år. Å få lov til å være på treningsfeltet, på labben og i klasserommet med ivrige studenter er fantastisk motiverende. Årene på NIH har gitt meg veldig mye, det handler om mer enn en jobb. Det er blitt en livsstil å undervise her på dagen og være trener på ettermiddag- og kveldstid. Jeg har vært privilegert.
  Einar er fra Tau i Rogaland og etter noen år med fotballspilling i lokalklubben Midtbygden og Viking, ble han opptatt som student på NIH i 1973. 
  – Høsten 75 var jeg ferdig med studiene, men gikk rett over i en vikarstilling på skolen. Året etterpå søkte jeg stillingen som fotballansvarlig etter Andreas Morisbak, som hadde startet som utdanningsansvarlig i Norges Fotballforbund.

Kombinasjon med trenergjerningen

Gjennom årene har Einar i ulike perioder hatt permisjon fra jobben på NIH for å forfølge trenergjerningen.
  – Som trener hadde jeg engasjement hvert eneste år fra 1976 til og med 2011. Da tok jeg noen års pause, men de siste årene har jeg vært tilbake som trener for herrelaget til Heming i 4. divisjon.
  Einar har altså både en trenerkarriere som strekker seg til nærmere 40 år (!) og en like langvarig NIH-karriere. Han legger ikke skjul på at trenervirksomheten har vært et avgjørende og positivt bidrag tilbake i undervisningsstillingen ved NIH.
  – Fotball er og blir en praktisk idrett, hvor evnen til å omsette forskning og ny kunnskap til praksisfeltet er avgjørende om man skal bli dyktig. Jeg har alltid kjempet en kamp for å verne om praksisfeltet, slik at studentene skulle få mest mulig tid på treningsfeltet med prøving og feiling på coaching og metodikk. Det har vært noen tøffe politiske kamper på NIH rundt veivalg. Jeg har ofte følt at man har prioritert for mye teori og forskning. Disse skal støtte opp rundt praksisfeltet og balansere tingene. Jeg er tilfreds med at jeg hele tiden har stått for et slikt syn på NIHs virksomhet.

Ansvarlig siden 1976

Siden høsten 1976 har Einar vært ansvarlig for feltet fotball. Og som leder har han måttet koordinere alle de dyktige personer som har bidratt til at fotballutdanningen ved NIH (kalt trenerstudiet fra 1987 frem til 2010 da dette ble erstattet av bachelorgraden). 
  – Bachelorgraden er et 3-årig løp hvor ett av programmene er trenerrollen. Dette gir studentene en unik mulighet til fordyping og studier av fotball og støttefagene til idretten, mener Einar Sigmundstad.
   FoU-bygget på NIH kom på plass i 1996, og da kom også NIHs Ballab på plass. 
  – Fra da av ble Interplay Sports-systemet et viktig verktøy i bruken av kamp- og spiller analyser. Dette og oppbygging av en «Coaching-arena» – med lyd- og bildeoverføring fra banen inn på labben. I dag vet alle trenere hvor viktig verktøy video kan være – ikke bare for utvikling, korrigering hos spillere og lag, men også i utviklingen av trenerferdigheter og pedagogisk virksomhet. Våre trenerstudenter får et semester bruke dette i sine analyser av praksisutøvelsen. Jeg er stolt av å ha vært primus motor for oppbygning av denne arena – og labben.

Glad for arvtakeren

Han forteller at NIH opp gjennom årene også har bidratt ut i samfunnet med hjelp til analyser for media. 
  – I sju år leverte vi analyse til VG-sporten som skapte mye nysgjerrighet og interesse rundt denne delen av fotbalfaget. Midlene fra media genererte ressurser til å etablere arenaen og et laboratorium. Det var Øyvind Larsen som skaffet til veie denne linken og sammen med analytikere ute på hver arena på hver kamp, hadde vi et system som sørget for en presis analyse som ble levert etter hver serierunde. Dette ga også et unikt datagrunnlag som har generert mange studentoppgaver – og vitenskapelige artikler.
  Selv om Einar er blitt 66 år, så er det få tegn til at han vil trappe ned på virksomheten sin. Men han er glad for at Mathias Haugaasen nå er i ferd med å ta over lederansvaret for bachelorprogrammet. 
  – Mathias har allerede lang erfaring som trener, har vært speider for Manchester United og har sin doktorgrad på plass innen ekspertiseutvikling i fotball. Han vil sørge for at NIH også i årene som kommer vil være en god utviklingsarena og utdanningsinstitusjon for fremtidige lærere og trenere i fotball.

Disse har ledet fotballundervisningen på NIH

Hovedansvarlige for fotballundervisningen på NIH fra 1969 til og med 2018:

 • Andreas Morisbak, 1969-1975 (gikk da over som utdanningsansvarlig i NFF)
 • Egil Drillo Olsen, 1971-2008 (først vit.ass., så timelærer og diverse permisjoner fra 1980-81 og fra 1990-2006 som landslagstrener, klubbtrener og analytiker)
 • Einar Sigmundstad, 1976-2018 (permisjon i 1986-87 som trener i klubb)
 • Mathias Haugaasen, 2016-2018

Også en rekke andre fagfolk, forskere og fotballtrenere har bidratt til fotballundervisningen på NIH opp gjennom årene, Her er noen av dem:

 • Alf Inge Notkewich
 • Nils Johan Semb
 • Rune Giske
 • Øyvind Larsen
 • Geir Jordet
 • Kenneth Wilsgård
 • Rolf Teigen
 • Yngvar Ommundsen
 • Albin Tenga
 • Aksel Bergo
 • Daniel Nordheim Pedersen

 

HedretEinarSigmundstadHEDRET: Einar Sigmundstad har satt sitt preg på både Norges idrettshøgskole og Norsk Fotballtrenerforening gjennom en mannsalder. I 2011 ble han utnevnt til Hedersmann i NFT under Cupfinaleseminaret. Foto: Ivar Thoresen

-- annonse --