-- annonse --
Nyheter
SAMARBEID: Alf Erik Svela (KKG Toppfotball), Atle Roar Håland (KA Spillerutvikling), Kjell Johnsen (Daglig leder NFF Agder) og Vegard Witzøe (Avdelingsleder KKG Idrettsfag) ved avtaleinngåelse. Foto: NFF Agder
Teddy Moen
Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Etter mange år med samarbeid og koordinerte tiltak, som UEFA B- trenerkurs og utdanning av fotballelever på idrettslinja til Grasrottrenere, formaliseres endelig samarbeidet gjennom det som i første omgang er en to års avtale mellom NFF Agder og idrettslinja ved KKG. Bakgrunnen for denne avtalen er partenes felles ønske om å utvikle fotballspillere og fremtidige trenere.
KKG er den største aktøren på landsbasis når det gjelder elever som har faget toppidrett fotball, og har lange tradisjoner med å legge til rette for arbeidet med å utvikle mange av regionens mest lovende fotballungdommer. Dette skjer gjennom en samarbeidsmodell som inkluderer lokale klubber, TIA (Talent i Agder) ved Olympiatoppen Sør, og nå også sammen med NFF Agder.

Partene har en felles målsetning om å utvikle fremtidens trenere og ledere. Inkludert i faget Treningsledelse vil idrettselevene få tilbud om å gjennomføre Grasrottrenerkurset (72 timers kurs), som er 1 trinn på NFF's trenerutdanningsstige.

KKG og NFF Agder vil også samarbeide om å gjennomføre ulike utviklingstiltak for aktører i lokalfotballen på Sørlandet.

Skoleelever tar trenerutdanning.

Som en del av samarbeidet mellom NFF Agder og KKG ønsker partene å gi tilbud på elevene å få muligheten til å ta trenerutdanningen. Elevene får muligheten til å gjennomføre NFF Grasrottreneren, som er trinn 1 på NFF trenerutdanningsstige.I disse dager holder også vg2 elevene på å gjennomgå delkurs 1 og 2 av Grasrottreneren.

I år har 21 idrettselever ved KKG, med programfag topp fotball, fullført Grasrottrenerkurset (de begynte i fjor med delkurs 1 og 2).

Veiledere er KKG-lærer Thomas Lindal , Are Sælø (keeperdel) og Erik Ruthford Pedersen (keeperdel). Alle tre er veiledere for NFF Agder på NFF Grasrottreneren.
  – Det er gøy å se hvordan elevene drar veksler på det de allerede har lært i andre idrettsfag, som Treningslære og Treningsledelse. Her får de muligheten til å sette seg inn trenerens fotballfaglige begrepsforståelse og det å sette seg inn i og anvende NFF's skoleringsplaner. Det er nettopp dette vi har ekstra vekt på i kursene for idrettselevene. Mange av disse elevene bidrar allerede i sine klubber som trenere, og håper enda flere vil gjøre det, for å skaffe seg erfaring som trenere og etter hvert gå videre på trenerstigen til NFF. Jeg kan understreke at det er mange dyktige treneremner blant disse, sier veileder Thomas Lindal.

-- annonse --