-- annonse --
Nyheter
TO NYE ÅR: Elin Nicolaisen (i midten øverst) ble under NFTs digitale årsmøte tirsdag kveld gjenvalgt som foreningens leder for to år. Kveldens dirigent var daglig leder Teddy Moen (øverst til venstre). Nederste rekke fra venstre: Årsmøtedeltaker Ståle Brandsrud, valgkomiteens leder Einar Sigmundstad og æresmedlem Anders Fægri.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Over 60 av NFTs medlemmer deltok på årsmøtet, som for andre år på rad ble gjennomført digitalt på grunn av koronasituasjonen.
  Deltakelsen var gledelig stor på et årsmøte der både årsrapport og regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
  NFT kunne vise til et overskudd på drøyt 355 000,- kroner i det vanskelige året 2020, da man blant annet for første gang i historien måtte avlyse foreningens største og viktigste arrangement, Cupfinaleseminaret. Kompensasjonsordningen knyttet til koronaavlyste arrangementer gjorde at NFT unngikk store økonomiske tap som følge av avlysningen.

Høgmo gjest

Ved innledningen til årsmøtet ble det også en digital trenerprat mellom Trenerforeningens daglige leder Teddy Moen og Per-Mathias Høgmo, seksjonssjef for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund.
  Temaet for samtalen var trenerrollen og trenerutdanning, ikke minst med et blikk på den pågående revisjon av hele trenerutdanningsstigen i NFF.

Alle gjenvalgt

Etter valgene ser NFT-styret i 2021 slik ut: 

  • Leder Elin Nicolaisen, gjenvalgt for to år
  • Nestleder Stian Theting, gjenvalgt for to år
  • Tiltaksleder Siv Gjesdal, ikke på valg
  • Styremedlem Margunn Haugenes, ikke på valg
  • Styremedlem Lars Bohinen, ikke på valg
  • varamedlem Dag Opjordsmoen, ikke på valg
  • varamedlem Bjørn Frode Strand, gjenvalgt for to år

Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt: Leder Einar Sigmundstad (ikke på valg), Melissa Wiik-Kovàcs (ny for 2 år) og Øyvind Larsen (ikke på valg).
  Melissa Wiik-Kovàcs erstatter Lena Tyriberget.

-- annonse --