-- annonse --
Nyheter
HODESKADER: Bekymringen for hodeskader gjør at engelske fotballmyndigheter nå kommer med nye anbefalinger når det gjelder headinger i fotball. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

 I forrige uke kom fotballsjefene i England med nye anbefalinger for headinger i amatør- og proffotballen.
  – Vi har allerede de meste omfattende retningslinjene for ungdomsfotballen, og nå lanserer vi, sammen med de andre fotballorganisasjonene, tilsvarende anbefalinger for all voksenfotball, sier sjefen i det engelske fotballforbundet (The FA), Mark Bullingham til The Athletic
  Hans kollega i Premier League, Richard Masters, legger til:
  – Dette er langsiktig arbeid. Vi skal bygge videre på studiene som er gjort, og forplikter oss til videre forskning for å forsikre oss om at vi har riktig tilnærming med tanke på å beskytte velferden til alle spillerne.

Begrunnet i forskning

De nye anbefalingene kommer som en konsekvens av flere studier rundt problematikken med alvorlige hodeskader – både umiddelbare skader og senskader – hos fotballspillere som følge av headinger og hodedueller. 
  Studiene ble gjennomført på vegne av Professional Football Negotiating and Consultative Committee (PFNCC). PFNCC er organisasjonen som jobber med spillernes arbeidsforhold i engelsk fotball.

Den første studien ble gjennomført på Liverpools U23-, U18- og kvinnelag, samt Manchester Citys U18- og kvinnelag. I studien brukte spillerne munnbeskyttelse som samlet data om frekvens og kraft i påvirkning av kroppen og hjernen.
  En annen studie ble utført av Second Spectrum, leverandøren av analyse- og sporingsdata i Premier League. Denne studien sammenlignet data fra sesongen 2019-20 med munnbeskyttelsesdataene. Antall headinger i kamper i EFL (The Championship, League One og League Two), Premier League og Women´s Super League (WSL) ble kvantifisert ved hjelp av data fra Opta. Deretter utførte University of Central Lancashire en uavhengig gjennomgang av publisert forskning på frekvens, kraft og graden av headinger i voksenfotballen.

Ikke overraskende viste analysen av omfanget av headinger i den profesjonelle fotballen at forsvarspillerne nikker ballen langt oftere enn midtbanespillere og spisser. Det er også flere headinger i de tre øvrige profesjonelle ligaene enn i Premier League. 
  En typisk forsvarsspiller i Premier League header ballen sju ganger i løpet av en kamp, mens kollegaen i League Two i snitt gjør ti eller flere headinger i løpet av sine 90 minutter. Forsvarsspillerne i WSL har færre enn seks headinger pr. kamp.

Ikke overraskende fant analysen av headingen som foregår i profesjonell fotball at forsvarerne hoder ballen oftere enn midtbanespillere og spisser, og det er flere headers i EFL enn i Premier League. Den typiske Premier League -forsvareren gjør syv headers til en kamp, ​​men en fra League Two leder ballen mer enn 10 ganger. Forsvarere i WSL har i gjennomsnitt færre enn seks overskrifter i en kamp.

Dette er anbefalingene 

Fotballmyndighetenes nye anbefalinger er at profesjonelle spillere skal begrense seg til maks ti headinger med høy kraft i løpet av en treningsuke.
  Headinger med høy kraft er definert som headinger etter pasninger på mer enn 35 meter, cornere, innlegg, utspill og frispark. 

Det anbefales at klubbene utvikler sikkerhetsprofiler for hver spiller som tar hensyn til alder, kjønn og posisjon, samt hvor mange og hvilken type headinger de gjør. Disse profilene vil deretter bli brukt til å sikre at hver spiller får riktig type og mengde trening som inkluderer hodespill. Klubbene blir også oppfordret til å sørge for at spillerne har tilstrekkelig restitusjonstid.

For voksne amatørspillere er anbefalingen at trening i hodespill begrenses til 10 headinger pr. økt og bare én økt i uken med spesifikk trening på hodespill. Spillere bør selv være ansvarlig for å overvåke sin egen situasjon når det gjelder omfanget av hodespill.
  De nye anbefalingene er i tråd FAs anbefalinger for hodespill i ungdomsfotballen, som ble publisert i februar 2020 og oppdatert nå.

Styrke nakke og overkropp

De nye anbefalingene innebærer at det på trening vil bli fokusert på å redusere antallet headinger og kraften i headingene.
  Tidligere dokumentasjon viser at det skaper mindre kraft når ballen kastes til en spiller før heading enn om den sparkes, og det samme om spilleren står stille og header i stedet for å løpe mot ballen og hoppe opp. 
  Det er også dokumentert at økt styrke i nakke og overkropp reduserer headingenes påvirkning på hjernen. En ekspertgruppe på fysisk trening og styrketrening vil komme med sine råd til hvordan dette kan og bør trenes opp i den profesjonelle fotballen.

Anbefalinger – ikke krav

De nye anbefalingene er nettopp det – anbefaling, ikke retningslinjer eller krav. Derfor blir det ikke noe tilsyn og heller ingen straff for klubber som ikke følger opp, bare oppmuntring om å gjøre det. Av hensyn til spillernes sikkerhet.
  Årsaken til det er at forsknings- og faktagrunnlaget etter fotballmyndighetenes vurdering så langt ikke er bredt og godt nok. Forskningen vil derfor fortsette, med tanke på en gjennomgang av veiledningen neste sommer. 
  Like fullt: FA sine retningslinjer for hodeskader og hjernerystelse sier tydelig at spillere som utvikler symptomer på hodeskader under trening umiddelbart skal tas ut av treningen, og at spillere som kommer tilbake etter hjernerystelse skal ha en gradvis retur til full trening.
  Profesjonelle klubber må også registrere skadene som en del av skade- og sykdomsrapportene de må levere. 

Ønskes velkommen

Eksperter ønsker de nye anbefalingene velkommen. Samtidig tviler de på om det lar seg gjennomføre i praksis.
  Dr. Michael Gray ved Universitetet i East Anglia er ekspert på hjernerystelser. Han mener de nye anbefalingene er et skritt i riktig retning, men mener fotballmyndighetene burde gått enda lenger. 
  – De nye anbefalingene er velkomne fordi mange forskere og medisinske fagfolk har etterlyst færre headinger i fotballen i mange år, sier han til The Athletic.
  – Men det er fortsatt uklart på hvilket grunnlag de nye spesifikke begrensningene er gjort. Anbefalingene skiller heller ikke på kjønn, selv om det er bevist at kvinner er mer utsatt for hodeskader enn menn, fortsetter Gray. 

Vil ha headeforbud for unge

– Videre er det bemerkelsesverdig at de nye anbefalingene er begrenset til voksne. Det har ikke vært noen endring i veiledningen for ungdomsfotballen, der headinger på trening har blitt frarådet av FA, men riktignok ikke håndhevet. Og det er fortsatt tillatt å heade i kamper. Dette er problematisk siden hjernen til et barn har en betydelig større risiko for hjerneskade enn hos en voksen, understreker Michael Gray.
  Han mener det er på tide å vurdere et direkte forbud mot å heade ballen for yngre barn - både i trening og kamp, inkludert en strategi for å håndheve forbudet. 
  – Et faktabasert program for å introdusere headinger i fotballen i en passende alder vil bli ønsket velkommen, mener Gray.

-- annonse --