-- annonse --
Nyheter
NESTOR: NFFs nye helhetlige plan for spillerutvikling er et mesterverk, mener nestor Reidar Schjei. Foto: Ivar Thoresen
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318
  • Dette er et innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da «gamlingen» har vært med på reisen i utviklingen av barnefotballen parallelt med tilhørende trenerutdanning i over 50 år er det vel lov å slutte seg til at dette er et mesterverk av NFF. 
All honnør til Håkon Grøttland, seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Øyvind Larsen samt over 50 dugande fagfolk som har utarbeidet den flunkende nye sportslige utviklingsplanen.

Inkluderes i alle klubber

Grøttland har en helt klar ambisjon:
  – Denne nye planen  bør helt klart forankres i klubbenes sportsplaner og være et konkret hjelpemiddel og verktøy for fotballtrenere over hele landet.

Som veileder i NFF Kvalitetklubb støtter jeg Grøttland fullt ut, og dette må være et av kriteriene i sportslig plan for alle Kvalitetsklubber. Dette vil gjøre arbeidet mye lettere for klubbene, kvaliteten er allerede sikret,  men også for kretsenes veilederkorps i bedømmelse av klubbene innen dette kriteriet. Ettersom resertifiseringen av klubbene allerede er i gang bør de få melding om dette snarest fra NFF Fagansvarlig klubbutvikling (Kvalitetsklubb) 

Identitet, involvering, forankring

Men klubbene må på alle måter tilpasse den ut fra sin identitet og behov og ikke minst sette sitt «avtrykk» og  preg på planen rent visuelt ved bruk av egne bilder, logoer osv. Krav til innkludering og forankring i klubben bør gjennomføres med samme krav som tidligere. Ved enkle tastetrykk på sportsplanen på egen nettside kommer en direkte inn på den aldersgruppen man ønsker for sitt lag, enklere kan det ikke bli. At hver aldersgruppe visualiseres gjennom en presentasjon helt til slutt er utmerket.

Til slutt: Jeg har besøkt noen av de aller største klubbene i Europa sine akademier de siste 15 årene. Jeg har sikret meg flere av deres sportslige planer, jeg har skannet akademiene sine nettsider, men kan ikke finne en eneste en som visualiserer sin sporstplan så bra som NFF har gjort.

Gjennom deltakelse i UEFA Study Group Scheme Grasrootfootball i Finland for noen år siden (fem nasjoner var samlet) skulle jeg ønsket den gangen, at vi fra Norge kunne ha presentert  NFF sitt «mesterverk» som nå liggger ute og åpen for hele verden. 
De fleste her inne har vel også mottatt bladet Fotballtreneren nr. 1/2021 som utdyper sportsplanen på en god måte.

«Gamlingen» ønsker lykke til på utviklingsveien for norsk barnefotball. Jeg skal følge den så lenge det er «liv laga» (betyr, livskraftig og levedyktig).

-- annonse --