-- annonse --
Nyheter
TILTAK: Daglig leder i NFF Trøndelag Jan Roar Saltvik forteller at fotballkretsen har iverksatt tiltak mot fotballklubben Nardo. Foto: Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Noe av bakgrunnen er at klubben har fått frem et guttelag fra 06-årgangen som er så gode og dominerende i sin årsklasse at fotballkretsen har blitt nødt til å iverksette følgende tiltak overfor klubben:

  • Overgangsnekt
  • Trener fjernet fra trenerkurs
  • Vurderer å frata Nardo sertifiseringen som kvalitetsklubb

– Grunnen til at dette guttelaget har blitt så dominante er at flere gode spillere fra andre Trondheimsklubber har meldt overgang til Nardo og dette 13 årslaget, noe som i utgangspunktet ikke er ulovlig i følge kretsens daglige leder Jan Roar Saltvik til adressa.no.
I tillegg har laget fått spillere fra et privat guttelag som går under navnet Tigers.
-I fjor deltok en av trenerne som klubben opplevde som en utfordring på et trenerkurs, og vi valgte derfor å ta ham ut av kurset, sier Saltvik til adressa.no

Overgangsnekt

Nardo har tidligere fått klarsignal fra kretsen om å flytte 10 spillere fra 06-årgangen en årsklasse opp, til 14-årslaget.
  – Vi synes i utgangspunktet ikke noe om å flytte et helt lag en årsklasse opp. Men da vi sa ja til det, gjorde vi det på vilkåret om at det ikke skal medføre nye overganger til klubben. Det vi er mest opptatt av, er det som går på spilletid og at alle spillerne i Nardo opplever et godt tilbud, sier kretsens daglig leder Jan Roar Saltvik til adressa.no.
Kretsen har også stanset alle nye spilleroverganger til klubben ut 2019. Dette er første gangen kretsen er blitt enig med en klubb om et slikt tiltak.

Nardobildet okNARDO NISSEKOLLEN STADION: benyttes ved NFF sine UEFA A- og B lisenskurs, her fra sistnevnte kurs i 2018. Foto:Reidar Schjei

Kan miste kvalitetsklubb sertifiseringen

– Hvis det blir brudd på avtalen, kan kretsen komme med nye tiltak overfor klubben, sier Saltvik til adressa.no
Det er også kjent at NFF Trøndelag har jobbet en tid mot Nardo fordi det er en kvalitetsklubb. Nå behandler kretsen om fotballklubben skal få beholde denne sertifiseringen eller ikke.
– Først og fremst har vi veiledet klubben i håndtering av trenere og enkelte lag.
I tre år har kretsen hatt en rådgivende funksjon overfor sportslig ledelse og styret. I fjor deltok en av trenerne som klubben opplevde som en utfordring på trenerkurs, og vi valgte derfor å ta ham ut av kurset, er Saltviks kommentar til adressa.no

I følge nyvalgt styreleder i Nardo fotballklubb, Vegard Olsen, er det delte meninger i klubben om det er viktig å beholde sertifiseringa som kvalitetsklubb.
– En av grunnene er stor arbeidsbelastning med å få økonomien på stell, forteller Olsen til adressa.no, og at styret har mistet litt overskudd til å jobbe med kvalitetsklubb-stempelet.

-- annonse --