-- annonse --
Nyheter
SPISSERE: Aak Fortuna fremmer forslag til NFFs forbundsting om en spissing av seriesystemet for kvinner ved å gjøre om 2. divisjon til en nasjonal serie med to avdelinger med 12 lag i hver. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

I sin motivering for forslaget skriver AaFK Fortuna:
– Kvinnefotballen er i stor utvikling, nasjonalt og internasjonalt. I 2020 ble det innført et nytt seriesystem, med kun 20 lag i toppfotballen. Spissingen av toppfotballen har som mål å gjøre kvinnesiden mer konkurransedyktig internasjonalt. Likebehandling mellom kvinner og menn står sentralt gjennom dette forslaget og det vises til den nye strategiplanen hvor det blant annet står: «En særlig satsing på flere og bedre jenter i fotballen har vært en sentral prioritering i de to siste planperiodene. Det vil det også være i 2020-2023. Kjernen i satsingen er et styrket tilbud fra barnefotball til senior, topp og bredde, med mål om å få flere jenter og kvinner i fotballen, på og utenfor banen.»
  Ny seriestruktur fra 2020 fører til at resten av norsk kvinnefotball ikke harmonerer med toppfotballen. Skal norsk toppfotball på kvinnesiden styrkes, må vi ha en seriestruktur som henger sammen på de tre øverste nivåene, og at det må være mulighet for maksimal sportslig utvikling både på nivå 2 (1. divisjon) og nivå 3 (2. divisjon).

Store forskjeller

AaFK Fortuna peker videre på at med den nye serieordningen er det hele 75 lag i den nåværende 2. divisjon på kvinnesiden. Nivået kjennetegnes av at det er store forskjeller mellom lagene og ulike sportslige og økonomiske forutsetninger.
  – Nivå 3 vil slik det er organisert i dag ikke henge sammen med resten av spissingen i norsk kvinnefotball. I tillegg er dette et nivå der mange alders- bestemte landslagsspillere har sin konkurransearena sammen med flere ambisiøse lag og klubbmiljøer, skriver klubben.
  De peker videre på at flere toppklubber på herresiden nå er i gang med spennende satsinger på damefotball, og at derfor blir ekstra viktig å sørge for at 2. divisjon for kvinner blir et nivå for god utvikling og en mulighet for at satsingsmiljøene i hele Norge som ønsker og vil, kan få en tilfredsstillende konkurransearena.

Behov for spissing

– Det er flere utviklingstrekk i kvinnefotballen som aktualiserer behovet for en spissere ligastruktur på nivået under Toppserien og 1. divisjon, skriver Forbundsstyret i sine merknader til forslaget fra AaFK Fortuna.

Forbundsstyret skriver videre at framveksten av gode utviklingsmiljøer, og mindre spilletid for de yngste spillerne i de to øverste ligaene, aktualiserer behovet for en god kamparena under Toppserien og 1. divisjon. Allerede i dag vurderer flere av klubbene i Toppserien alternativer til regional 2. divisjon for sine rekruttspillere (spill i gutteserier).
  – Det nå er så mange gode klubbmiljøer at tiden er moden for en spissing av 2. divisjon. Disse miljøene vil, med sine fasiliteter, ressurser og kompetanse, håndtere en noe økt reising for spillere og trenere når gevinsten er en bedre kamparena. Avslutningsvis bør det ikke være forskjell på jenter og gutters forutsetninger for å kombinere skole og utdannelse med spill i en nasjonal serie. Guttene har sine nasjonale serier i 2. divisjon (PostNord), G19 og G16. Jentene bør nå få sin.
  Oppsummert vil innføring av nasjonal serie i 2. divisjon være et godt grep for å være i forkant av den sportslige utviklingen på kvinnesiden i norsk fotball, og for å sikre en god kamparena for våre yngste aldersbestemte landslagsspillere. Gjennom en slik spissing gjøres 2. divisjon til en viktig strategisk satsning for spiller- og klubbutvikling i Norge, kommenterer NFFs styre videre og påpeker at 2020 har vært et unntaksår og det har ikke vært mulig å følge opp alle tingvedtak i 2020 på en tilfredsstillende måte. Det bes om forståelse for dette.

Tinget i 2020 vedtok å nedsette et utvalg for å vurdere organisering av 2. divisjon kvinner. Utvalgsarbeidet har ikke vært gjennomført.

Prinsipiell støtte

Forbundsstyret konkluderer slik overfor Forbundstinget:
«Forslaget fra AaFK Fortuna støttes prinsipielt, men forbundsstyret er av den oppfatning at det er behov for videre utredning av sentrale forhold som:

  • organisering av kretsvise 3. divisjonsturneringer
  • lagenes posisjon
  • økonomi

Med dette som bakgrunn anbefaler styret at tinget samles om vedtaket fra 2020 og lar utvalget arbeide og fremme en innstilling til tinget i 2022.»

Forbundstinget søndag 14. mars blir på grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen omorganisert til et heldigitalt arrangement, hvor alle delegater skal logge seg på NFFs digitale møtesystem hjemmefra.

-- annonse --