Skriv ut denne siden
Nyheter
STÅR STERKT: Fotballen er Norges klart største idrett, og ingen idrett har flere aktive jenter enn fotballen, viser Norges Idrettsforbunds nøkkeltallsrapport for 2019. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Tallene fremkommer i Norges Idrettsforbunds nøkkeltallsrapport for 2019, som ble lagt fram denne uka. Etter flere år med vekst i antall medlemskap i de ordinære idrettslagene falt medlemstallet med 8 000 i 2019, og det var registret 1,93 millioner medlemskap ved utgangen av året.
  Også fotballen opplevde en nedgang i antall aktive fra 2018 til 2019, men i perioden 2013 til 2019 har antallet aktive fotballspillere økt med 2%. Fotballspillerne utgjør med det 22 prosent av de som driver med aktiv idrett gjennom NIFs 55 særforbund. Håndball, ski og bedriftsidretten er de neste på lista, og de har 8 prosent hver av de som driver aktiv idrett.

Flest fotballjenter – men ikke i prosent

I 2019 ble det registrert 114 518 fotballspillende jenter i Norge – også det mest av alle idretter. Det betyr at 30,5 % av landets aktive fotballspillere er jenter. Og siden 2013 har det blitt 8 391 flere aktive fotballspillende jenter.
  Fotball er likevel ikke blant de ti mest populære jenteidrettene i landet, om man måler i prosent av antall utøvere. Håndball kan for eksempel skilte med at 66,6 % av de aktive spillerne er jenter. Det er ti særforbund som har mer enn 50 prosent kvinnelige aktive. Den høyeste andelen har Rytterforbundet med 89 prosent, fulgt av Danseforbundet og Gymnastikk- og Turnforbundet med henholdsvis 78,7 % og 73,2 %.

Barn og ungdom

NIFs nøkkeltall viser også at fotball er mest populært blant barn i alderen 6-12 år og ungdom i alderen 13-19 år. 32 prosent av de idrettsaktive spiller fotball i alderen 6-12 år, mens det tilsvarende tallet for aldersgruppen 13-19 år er 34 prosent.
  I alderen 20-25 år er andelen fotballspillere av alle aktive 18%, mens den for aldersgruppa over 26 år er 10%. Til gjengjeld har denne gruppa økt med 14% fra 2013 – fra 66 643 til 78 523 aktive spillere.

For få kvinnelige ledere

Kvinneandelen i styrene utgjør 36,7 prosent, mens kvinnene innehar 41,1 prosent av medlemskapene i norsk idrett. Kvinneandelen i styrene er god i sentralleddene (NIF/SF/IK) og i særkrets/region, den er tilfredsstillende i idrettsrådene, mens den er for lav i idrettslagene.
  Kvinnene måtte innehatt 2 200 flere styreverv for at antall kvinner i styrene skulle gjenspeilet medlemsmassen fullt ut. En hadde oppnådd dette dersom en mann ble erstattet av en kvinne i hvert fjerde styre, står det å lese i NIFs rapport.
  Der fremkommer det også at nær 75 prosent av styrelederne er menn. Dette er lite representativt for medlemsmassen, men det er en liten bedring, på 0,5 prosentpoeng, sammenlignet med 2019-undersøkelsen og ett prosentpoeng bedre enn for to år siden.

Flere tar trenerutdanning

Nøkkeltallsrapporten viser videre en klar økning i antallet som tar trenerutdannelse. Fra 2017 til 2019 har antallet trenerkurs økt med 14,9 %, og antallet deltakere med omtrent det samme – 14,7 %. 
  ­– De ulike kursene og prosessene som gjennomføres har svært varierende timeomfang. Mens vi ser en økning i kompetansetiltak på ca. 8 prosent ser vi samtidig en økning på nærmere 20% i avholdte kurstimer. De mest omfattende kursene er trenerkurs og disse utgjør i 2019 over halvparten av alle kurstimer registrert. Det er svært positivt at så mange ønsker å utvikle sin kompetanse som trenere, heter det i rapporten.  
  Kvinneandelen på trenerkurs var i 2019 på 36,2 %, dette gjelder altså trenerkurs i alle NIFs 55 særforbund samlet sett.