-- annonse --
Nyheter
FØLG REGLENE: Tiden er inne for at fotballtrenere nå gjør seg kjent med anbefalingene og veilederen som er utarbeidet for fotballaktivitet.  Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Fotballtrenere i bredde og topp bærer nå et stort ansvar for å følge retningslinjene for smittevern fra myndighetene og etterleve de reglene som Norges Fotballforbund har laget.
  Norsk Fotballtrenerforening støtter opp om det arbeidet helsemyndighetene gjør for å hindre spredning av Covid-19 viruset. Vi er selvfølgelig glad for at man har åpnet litt opp på de strenge, men nødvendige restriksjonene som ble lagt på plass. Dog er det viktig å påpeke at faren for smitte og spredning av viruset langt fra er over. Derfor er det viktig at fotballtrenere over hele landet viser ansvarlighet i situasjonen.

Dette betyr forsiktighet med å tolke «fotballens koronaregler» på en slik måte at det gir anledning til aktiviteter som minner om former for «spill-motspill» eller generell spillignende ferdighetstrening. Dette er forbudt!

Etter at NIF og helsedirektoratet løsnet litt på forbundet mot organisert trening onsdag 1. april, har undertegnede fått en rekke henvendelser fra fotballtrenere som lurer på hvordan man kan organisere fotballtrening etter de nye anbefalingene. Jeg har også sett innslag i media som har vist at det i praksis ikke er like enkelt å overholde retningslinjene på treningsfeltet.

Tenk deg om

Dette er forstålig. Vi er oppe i en situasjon som er ny og ukjent for fotballklubber, trenere og spillere. Derfor er det så viktig at trenere gjør seg kjent med reglene inngående, reflekterer godt over hva slags betydning de har for egen praksis og aktiviteten i eget lag. Og designer, samt tilpasser, et treningsregime som sikrer at man ikke utfordrer reglene på en slik måte at man bryter retningslinjene  som NIF og helsemyndighetene har nedfelt.
  Som fotballtrenere er det få ting som betyr mer enn å lede an i trening og kamp. Og etter flere uker med stillstand og ingen aktivitet av hensyn til stramme restriksjoner, er det naturlig at klubber og fotballtrenere er ivrige etter å komme i gang med trening. Men dette er ingen unnskyldning for å tøye reglementet og ha en omtrentlig tilnærming til hva som er lov og ikke lov. 

Du som fotballtrener må forstå at retningslinjene som gjelder er satt for å sikre at vi tar vare på liv og helse i samfunnet. Å gjøre noe som undergraver dette, er sivil ulydighet, og du som trener kan bli anmeldt for disse forholdene. 
  Vær ikke den som bidrar til å skade fotballens omdømme og respekten for trenerrollen. Dette så vi i debatten rundt Olympiatoppen og deres organiserte trening blant aktuelle OL-utøvere  bak lukkede dører på Toppidrettssenteret. For selv om dette var klarert med kommunelegen og NIF, så fremkom det mye kritikk ute blant media, idrettsledere og trenere på at dette var en uheldig praksis gitt de rådende forholdene.

Hva betyr dette i praksis?

«Koronavettreglene» er et godt bidrag for å veilede fotballtrenere fremover. Men selv disse kan nok for mange ikke virke KONKRETE nok for å FORSTÅ hva dette betyr i PRAKSIS på treningsfeltet. Dette er uansett vanskelig!
  Min oppfordring er derfor at fagpersonell og trenere i klubbene nå ikke forhaster seg. Sett av nok tid til å utarbeide tydelige treningsprogram innenfor rammene som reglene gis. Sørg for å få programmene nedfelt skriftlig og også gjerne digitalt med illustrasjoner og video for å konkretisere dette for alle klubbens trenere ledere og spillere. Vær kreativ, søk opp gode treningstips og ideer via YouTube og andre verktøy. 

  • Et eksempel på hvordan Øvrevoll Hosle Idrettslag (og sportssjef Bjørn Frode Strand) har gjort det i fotballgruppa. 

NFT sin tolkning av «koronavettreglene» er at man i organisert trening med inntil fire spillere på et avgrenset område (sammen med en ansvarlig trener) på banen, gjør at man må ha en tilnærming til tre størrelser:

  • Trening av TEKNIKK (hvordan handle og utføre?)
  • Trening av FYSIKK
  • Trening av MENTALITET

Trening av fotballferdighet (med innslag av den TAKTISKE komponenten) er vanskelig å få til, gitt at spill-motspill ikke er mulig å gjennomføre under de gitte regler. Ingen form for spill hvor interasjon og kontakt mellom spillere kan oppstå, kan organiseres. Minner også på at man unngår øvelser som har innslag av heading i seg. Hold ballen på bakken!

For den profesjonelle fotballen

En rekke profesjonelle spillere i norsk toppfotball er permittert om dagen. Graden av permittering varierer mellom klubbene og også innad i egen klubb. Det er viktig at klubben avklarer hva slags tilgang man har til spillerne i denne situasjonen. Sportssjefer og hovedtrenere (som arbeidsledere) må vise respekt for lovverket og reglene for permittering. En spiller som er 100% permittert, khar ikke lov til å stille på organiserte treningsøkter. Men å drive egentrening er selvfølgelig viktig og legitimt, gitt at spilleren når som helst kan bli frigitt fra permitteringen og vende tilbake til arbeidsplassen. 

Spillerorganisasjonen NISO har de siste dagene gitt utrykk for at de er bekymret for at klubbene ikke overholder reglene for permittering. Gjennom å be spillerne delta på for mange organiserte treningsøkter, sett opp mot omfanget av permitteringen. Slike eksempler har bidratt til tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan svekke toppfotballens omdømme hvis det fester seg et inntrykk der ute av klubb og trener ikke respekterer reglene i arbeidslivet.

Norsk Fotballtrenerforening oppfordrer alle trenere om å sette seg godt inn i reglene for permittering. Og er man i tvil om hvilke tilgang man kan ha til spillerne, så bør treneren ta intiativ til en dialog med spillergruppen. Samt innhente råd og veiledning fra NISO. Ingen er tjent med at man i tillegg til en usikker tilværelse grunnet krisen, også bidrar til et dårligere klima mellom spiller og trener. 
  Det er viktig nå at klubber som mottar penger fra felleskapet, viser seg tilliten verdig og ikke misbruker denne ordningen. Det vil undergrave respekten for fotballen i samfunnet. 

 

-- annonse --