-- annonse --
Nyheter
ØNSKER SEG I GANG: Norske klubber frykter både frafall og for spillernes fysiske og psykiske helse som følge av korona-pandemien. Klubbene håper fotballen snart kan rulle igjen som normalt. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Det var avgjørende for barn og ungdom å få en normal idrettshverdag gjennom høsten 2020, og det er svært viktig å komme i gang igjen fra 18. januar, etter en periode med nedstegning siden årsskiftet. Særlig i områder hvor smittetrykket er lavt, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til fotball.no.

Bekymring for fysisk og mental helse

NFF har gjennomført en pulsmåling som viser at 89 prosent av landets klubber mener de i stor eller svært stor grad har fått til fotballaktivitet på en forsvarlig måte og innenfor fotballens smittevernregler, samtidig som det uttrykkes stor bekymring for barn og unges fysiske og mentale helse, samt frafall, uten fotballaktivitet.
  - Fotballen har gått foran som et godt eksempel, har evnet å sette smittevern i system og klubbene har vært veldig flinke til å følge opp dette på en god måte, sier Bjerketvedt.

Ingen kjente smittetilfeller

Generalsekretæren påpeker videre at nærmere 300 000 barn og ungdom har vært i aktivitet i breddefotballen siden i sommer.
  – Og vi er ikke kjent med smittetilfeller som kan relateres til fotballaktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Jeg opplever at alle klubbene har tatt smittevernet veldig på alvor, og det viser også tallene i denne undersøkelsen.

100 000 har gjennomført fotballens koronavettkurs siden august, et godt mål på at fotballen har tatt smittvern og de iverksatte tiltakene på alvor.

Vil komme i gang

Undersøkelsen viser at 94 prosent av klubbene mener det er viktig eller svært viktig å komme i gang med fotballen nå.
  70 prosent er ganske eller svært bekymret for frafall blant barn og unge dersom aktiviteten utsettes ytterligere etter 18. januar.

Breddefotballen

Over 90% av klubbene er også opptatt av at det er viktig at breddefotballen for de over 20 år kommer i gang igjen. Klubber uttrykker bekymring for frafall i denne gruppa, i tillegg til bekymring for fysisk og psykisk helse.
  – Etter snart et år uten normal trening, en sesong uten kamper og en utsatt gjenåpningsplan er dette en bekymring vi deler. Den største bekymringen er at spillerne ikke kommer tilbake til fotballen, og at hele lag kan risikere å trekke seg, avslutter Bjerketvedt.    

-- annonse --