-- annonse --
Nyheter
HÅNDBOK: Fire fotballkretser har gått sammen om å lage egen håndbok for den gode jenteklubben.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Utgangspunktet for de fire kretsene er dette: Hva beskriver den gode jenteklubben? Og hvordan får vi flere jenter og kvinner med - både på og utenfor banen?

– Selv om fotball er den størte idretten for jenter og kvinner i Norge, vet vi at det er stor forskjell på andelen jenter og kvinner som spiller fotball eller som har andre verv i en fotballklubb. En forskjell som ikke nødvendigvis er bevisst, men som de fleste ønsker å gjøre noe med, skriver de fire fotballkretsene på sine hjemmesider på fotball.no.

Videre poengteres det:
  – Vi håper Håndbok for Den gode jenteklubben kan være med å sette fokus på dette og hva vi kan gjøre for å utjevne disse forskjellene. Hva kan klubben gjøre for å få med en større andel jenter og kvinner - både på og utenfor banen? Hvordan rekruttere flere kvinner i klubben som trenere, ledere og dommere? Og hva kan klubben gjøre for å skape det gode jentemiljøet i klubben og på denne måten forhindre frafall i ungdomsfotballen?
  – Det er viktig at klubben legger forholdene til rette for at man skal kunne få denne muligheten gjennom forutsigbarhet og kompetanse. Det vil skape god aktivitet og gjøre at vi har med flest mulig - lengst mulig.   

-- annonse --