-- annonse --
Nyheter
GJENVALG: Styret i Norsk Fotballtrenerforening er det samme i 2018 som i 2017. Fra venstre Dag Opjordsmoen, Knut Tørum, Margunn Haugenes, Mathias Haugaasen og leder Elin Nicolaisen. Ronny Holmedal var fraværende. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFT gjennomførte sitt årsmøte på Meet Ullevaal onsdag, og et enstemmig årsmøte ga enstemmig tillit til at det sittende styret er det rette til å ta foreningen videre i det kommende året.
  Leder Elin Nicolaisen, styremedlem Ronny Holmedal og 2. varamedlem Bjørn Frode Strand var ikke på valg. Årsmøtet valgte enstemmig Mathias Haugaasen som nestleder for to nye år, Knut Tørum som tiltaksleder for ytterligere to år, Margunn Haugenes som styremedlem i to år og Dag Opjordsmoen som 1. varamedlem for to nye år.
  Årsmøtet vedtok også et 2017-regnskap som viser at NFT gikk med et overskudd på rett i underkant av 125 000 kroner av en omsetning på drøyt fem millioner kroner.

-- annonse --