-- annonse --
Nyheter
KORONAVETT: Fredag ettermiddag kom NFF med «Fotballens koronavettregler», som alle klubber, trenere og spillere må følge ved aktivitet fremover. Foto: Ivar Thoresen og NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

NFF uttrykker glede over at Helsedirektoratet onsdag tydeliggjorde regelverket for organisert idrett, og at fotballbaner igjen kan brukes til fotballaktiviteter. På bakgrunn av dette lanserer NFF fotballens koronavettregler. Hensikten med disse reglene er å hindre smitte. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges idrettsforbund.

–  Vi er glad for at landets fotballbaner igjen kan åpnes for aktivitet. Dette er det nå opp til baneeier å vurdere. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt. Her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket.  Vi har derfor laget enkle og tydelige koronavettregler for fotballen som klubbene skal benytte, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund til fotball.no

Koronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene 
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Klubbenes ansvar

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

 • Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.  Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer (tips her: lenke) og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.

Det anbefales at en full bane (11`er bane) deles opp i åtte mindre soner/baner, og at det er en tydelig avgrensing mellom hver sone/bane. Det kan være en fordel å organisere en fordeling av treningstid iht. soneinndeling på banene.

Anbefalte grenser for antall spillere på:

 • 11´er bane: 32 spillere
 • 7/9´er bane: 16 spillere
 • 5’er bane: 8 spillere
 • Ballbinge: 5 spillere

NB: Toaletter og eventuelle kontaktpunkter (f.eks. port/dørhåndtak) bør rengjøres hyppig og det bør være nok antibac og/eller såpe tilgjengelig på anlegget.

 • Les mer på fotball.no og følg med på NFFs facebookside for oppdatert info til en hver tid. Det vil kunne bli justeringer/endringer.

FotballensKoronavettreglerIllustrasjon: NFF

-- annonse --