-- annonse --
Nyheter
HOLD AVSTAND: Det er lov å juble for scoring, også på trening. Men, koronavettreglene har en klar oppfordring om å unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Barn og unge opp til 20 år kan fra og med mandag trene som vanlig med full kontakt. Men fortsatt er det en begrensning på maksimalt 20 personer i samme grupper. Og åpningen gjelder ikke for kamper, bare ordinær trening. Likevel kan det gjennomføres interne treningskamper.

Håper på turneringer

– Vi er glad for at barn og unge endelig kan komme i gang med vanlig trening igjen. Dette betyr enormt mye for motivasjon og fotballglede for hundretusener av barn og unge og alle ansatte og frivillige i klubbene. Nå både håper vi og arbeider for at det også blir gitt grønt lys for fotballturneringer i sommer for inntil 200 spillere. Det vil ha stor betydning både for aktivitet og økonomi, sier direktør for aktivitet og utvikling i NFF, Alf Hansen til fotball.no.

Fotballens koronavettregler i oppdatert versjon

Her er NFFs nye og oppdaterte koronavettregler. Reglene tar utgangspunkt i myndighetenes gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger. Reglene vil revideres fortløpende i tråd med myndighetenes endringer:

 • Føler du deg syk, bli hjemme
 • Maks 20 spillere per gruppe
 • Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 • Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 • Husk gode rutiner for håndhygiene
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
 • Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 • Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

KoronavettreglerOPPDATERT: Her er de oppdaterte koronavettreglene fra NFF.

 • På fotball.no kan du også laste ned informasjonsplakater med de nye koronavettreglene både i A3-format og A0-format
 • Les også Koronahåndboka fra NFF – en veileder for klubbene for å sørge for aktivitet drives på en forsvarlig måte som ivaretar smittevernet, forebygger spredning og beskytter både spillere, trenere, lagledere, frivillige og foresatte.

Jobber for at alle kan komme i gang

Alf Hansen forteller til fotball.no at NFF også jobber for at spillerne fra 20 år og oppover kan komme i gang så raskt som mulig med normal trening igjen.
  – Ikke bare barne- og ungdomsfotballen, men også seniorfotballen, er viktig for aktivitet, sosiale fellesskap, hindre frafall og sikre økonomien til klubbene vår best mulig. Det siste er avgjørende for at vi skal ha et godt fotballtilbud til nesten 400 000 aktive fotballspillere også etter korona. Vi må huske på at det er den daglige driften i normaltider som tross alt bidrar mest til å holde de økonomiske hjulene i fotballklubbene våre i gang. 


-- annonse --