-- annonse --
Nyheter
FAST ANSATT: Svein Maalen blir nå fast ansatt som hovedtrener for Eliteserielaget Ranheim. Foto: NTB Scanpix
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Ranheim Fotball bekreftet på sin nettside torsdag kveld at de har skrevet ny trenerkontrakt med suksesstreneren Svein Maalen. Den nye arbeidsavtalen er av det spesielle slaget i fotball-Norge, da Maalen ikke lenger skal jobbe på noen tidsbegrenset kontrakt, men blir fast ansatt som hovedtrener i klubben.

Tidsbegrenset kontrakt

Praksis i fotball-Norge er at  fotballtrenere på alle nivåer inngår såkalt tidsbegrensede kontrakter som gjelder et vist antall år, hvor oppstart og avslutning av arbeidsforholdet er regulert konkret. I Ranheim Fotballs tilfelle hadde man en kontrakt med Svein Maalen frem til 31. desember 2020. Denne  trenerkontrakten er altså nå erstattet med en ordinær arbeidsavtale.

– Logisk 

– For oss er det logisk å gjør det på denne måten. Svein har vært og er en av de mest sentrale personene i utviklingen av klubben Ranheim. Med en ordinær arbeidsavtale ønsker vi som klubb å forsterke akkurat dette og sender et tydelig signal til Svein om tillit og trygghet. Med en tidsbegrenset trenerkontrakt er det ofte mye spekulasjoner, unødvendig støY og energilekkasjer det siste året med tanke på snakk om ny kontrakt. Vi mener det er fornuftig å rydde unna mest mulig støy og gi enda bedre rammebetingelser for Svein til å prestere enda bedre som leder for laget og teamet rundt, sier daglig leder Frank Lidahl til ranheimfotball.no.

– God løsning for klubben og meg

– Vi har diskutert oss fram til dette over tid og funnet ut at dette er en god løsning for både klubben og meg, sier Svein Maalen selv om den nye avtalen.
  – Jeg ser på det som en tillitserklæring og mener samtidig at dette vil gjøre det enda enklere å holde fokus på det vi skal holde på med hver dag. Vi unngår spekulasjoner og mulig støy når en kontrakt er inne i sitt siste år, for eksempel. Jeg har vært mange år i Ranheim allerede og kan se for meg å være med og lede utviklingen av Ranheim i mange år fremover. Jeg er ung som trener og med en slik ansettelse forteller vi hverandre at vi virkelig er på samme lag og står sammen på veien mot å bygge et sterkest mulig Ranheim, sier Maalen til ranheimfotball.no.

Gratulerer fra Trenerforeningen

- Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. Det finnes flere unntak som gir adgang til midlertidig tilsetting, og ett av dem gjelder "idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten", jf. første ledd bokstav e). I forarbeidene ble det fremhevet at det i idretten var et særlig behov for å kunne bruke tidsbegrensede tilsettinger, som følge av et særlig krav til fornyelse og kreativitet.

Daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening Teddy Moen mener at styret i Ranheim Fotball har gjort en klok beslutning når de har valgt å ansette hovedtrener Svein Maalen i en fast stilling. På den måten sikrer de å beholde en sentral nøkkelperson med spiss-kompetanse. Og en trener som har et sterkt ønske om å være med å videreutvikle klubben i årene som kommer. Dette gir tydelige signaler om tillit til treneren, som igjen vil gjøre treneren tryggere og faktisk bedre i jobben sin. 

- En rekke klubbledere har de siste årene hevdet at man tror det vil gå mot kortere kortere kontrakter og mer skifte av hovedtrenere innen toppfotballen. Og at norsk fotball vil følge utviklingen til andre land i Europa med oftere trenerskifter. Oppfatningen har vært at man må ha kortere kontrakter for å "bli kvitt" treneren enklere og billigere når arbeidsgiver ønsker det. Derfor er det et viktig signal tilbake til norsk fotball og trenerstanden at Ranheim Fotball tenker motsatt. Ved å ansette sin trener på en fast stilling så sikrer man stabilitet, langsiktighet og forutsigbarhet. Som åpenbart er verdier som andre bransjer søker i sin virksomhet, hvor man har ønske om å oppnå gode resultater. 

Les hele saken på Ranheims hjemmeside.

 

-- annonse --