-- annonse --
Nyheter
I RETTEN: Tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og Rosenborgs styreleder Ivar Koteng møtes i Sør-Trøndelag tingrett neste uke. Foto: NTB Scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR Av Teddy Moen
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

TeddyPortrVITNE: Daglig leder Teddy Moen i NFT skal vitne i rettssaken mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen. Foto: Ivar ThoresenTvisten reiser også enkelte sentrale og prinsipielt viktige temaer for yrkestrenere og styret i Trenerforeningen besluttet derfor i desember 2018 å inngi et såkalt skriftlig innlegg til tingretten som skal behandle saken mellom Rosenborg og Ingebrigtsen og Hoftun, hvor det sentrale har vært å forklare for tingretten hvorfor en hovedtrener (normalt) ikke kan anses som virksomhetens øverste leder i en idrettsklubb/forening og hvilke uønskede konsekvenser det motsatte resultat vil kunne få for yrkestrenere i norsk fotball og idrett forøvrig.

Undertegnede er i egenskap av daglig leder i NFT også innkalt som vitne i saken av Kåre Ingbrigtsen og hans advokat. Nedenfor følger en utdyping av de punktene NFT er spesielt opptatt av i saken.

• Les også:  Til sak mot Rosenborg

• Hvorfor har NFT kommet med et skriftlig innlegg i søksmålet mot RBK?

Fordi denne dommen kan få betydning for alle yrkestrenere i norsk fotball - både i herre- og kvinnefotballen. Vi mener den etterlønnsavtalen som RBK har praktisert er i strid med arbeidsmiljøloven og er en ordning som vil svekke yrkestrenernes stillingsvern ytterligere. Vi ville være sikre på at domstolen kjenner til de konsekvensene dommen kan få for fotballtrenere som yrkesgruppe og hvorfor vi mener det ikke er riktig når RBK hevder at hovedtreneren i klubben også har vært klubbens øverste leder i arbeidsmiljølovens forstand.

• Hvilke konsekvenser er NFT bekymret for at dommen vil få?

Hvis RBK vinner fram med at Ingebrigtsen fordi han er hovedtrener for A-laget også, er det som kalles «virksomhetens øverste leder», så vil det gjelde også andre fotballtrenere. Da vil klubbene kunne presse fotballtrenere til å frasi seg stillingsvernet, til å akseptere voldgiftsklausuler og til å akseptere strenge konkurransebegrensende klausuler. Det har aldri vært lovgivers intensjon at yrkestrenere i Norge skal likestilles med daglig leder i private virksomheter og organisasjoner.
 Fra før av har alle yrkestrenere i norsk idrett allerede et svakere stillingsvern enn yrkesutøvere utenfor norsk idrett siden det er fritt frem for klubbene å avtale midlertidige arbeidskontrakter med yrkestrenere. NFT er altså redde for at hvis RBK vinner, så vil enda mer makt flyttes fra arbeidstakerne (trenerne) og over til styrerommene i klubbene, ikke bare hos RBK, men også i andre fotballklubber, både på kvinne- og herresiden. Og ikke bare innenfor fotball, men også i andre idretter med yrkestrenere.

• Hvordan kan dommen få slike konsekvenser?

Det prinsipielle spørsmålet i saken er om Ingebrigtsen som hovedtrener faller innenfor den kategorien i arbeidsmiljøloven som omtales som «virksomhetens øverste leder», det vil i praksis si daglig leder/administrerende direktør. For denne kategorien arbeidstakere er det lov å forhåndsavtale at arbeidstakeren må gå hvis styret ønsker det mot at vedkommende mottar en forhåndsavtalt etterlønn og selv om det ikke foreligger saklig oppsigelsesgrunn. I tillegg kan det lovlig avtales mellom arbeidsgiver og daglig leder/administrerende direktør at tvister skal løses gjennom privat voldgift og videre konkurranseklausuler som skal gjelde etter at arbeidsavtalen har opphørt. Hvis domstolen kommer til at Ingebrigtsen og Hoftun er «virksomhetens øverste leder» etter arbeidsmiljøloven, vil andre yrkestrenere i Norge også kunne falle i den kategorien. 

• Hva mener NFT med å frasi seg stillingsvernet?

Når det sies at det vanskelig å si opp folk i Norge, så snakker man om stillingsvernet. Arbeidsgivere kan ikke bare si opp ansatte som de selv vil, men må oppfylle vilkårene i arbeidsmiljøloven som stiller krav til at en oppsigelse må være saklig samt at det gjelder visse spilleregler for hvordan arbeidsgiver må gå frem i saksbehandlingen. Det er dette som er kjernen i stillingsvernet.
Men hvis arbeidstakeren er det som etter arbeidsmiljøloven kalles «virksomhetens øverste leder», så kan arbeidstakeren lovlig avtale seg bort fra stillingsvernet han/hun har etter arbeidsmiljøloven mot en forhåndsavtalt etterlønn. Da står arbeidsgiveren fritt til å sparke ut arbeidstakeren på dagen, så lenge arbeidsgiver betaler avtalt etterlønn.

• Hvis NFT mener at Ingebrigtsen og Hoftun ikke er RBKs øverste leder, hvem er det da?

 Det tar ikke NFT stilling til, og det trenger foreningen ikke heller. En virksomhet trenger for så vidt heller ikke å ha en øverste leder i arbeidsmiljølovens forstand. For eksempel kan en virksomhet ha mange ledere, men der ingen av dem har et så omfattende overordnet ansvar at den personen anses som «øverste leder». Ingebrigtsen er nok øverste leder for A-laget til RBK, men er neppe øverste leder for juniorlaget, dugnadsdriften, stadion-drift, sponsoravtaler, speiding og alt det andre RBK driver med.

• Når trenerne ikke leverer i henhold til forventningene, må vel styrene kunne ta grep ved å bytte trener?

Ja, og innenfor dagens regelverk har styrene allerede andre virkemidler til rådighet. For det første står de fritt til å avtale midlertidige kontrakter, noe som gir fleksibilitet for klubbene. For det andre kan de avtale  såkalte betingede etterlønnsavtaler. Det er det samme som en forhåndsavtalt etterlønn, men uten at treneren frasier seg stillingsvernet med virkning for fremtiden. En trener som etter en stund får beskjed om at han eller hun er uønsket kan da velge mellom å slutte med den forhåndsavtalte etterlønnen, eller å ta opp kampen for å beholde jobben sin, men da uten å få etterlønnen. For det tredje vil klubben kunne gå til oppsigelse i tråd med arbeidsmiljølovens regler, og hvis treneren kan holdes ansvarlig for dårlige resultater over tid, manglende støtte i spillergruppa og dårlig samarbeid med styret, vil det etter omstendighetene kunne være saklig grunn for oppsigelse, på lik linje for ledere utenfor idretten. (Men det var jo ikke tilfelle i RBK, der RBK på tre sesonger vant ligaen hvert år, Cupen to ganger, Europa-ligadeltakelse to ganger, og der spillergruppa støttet trenerne.)

• Oppsummering av saken

Saken til våre medlemmer Ingebrigtsen og Hoftun er svært viktig for fremtiden til yrkestrenere på kvinne- og herresiden i norsk fotball, og også for yrkestrenere i andre idretter. Det står derfor stor respekt av at de velger å gå til søksmål, for dette «koster» svært mye både emosjonelt, økonomisk og med en risiko for fremtidig karrierevei og inntekter. Dette er trenere som allerede er en del av en bransje som allerede har mange usikkerhetsmomenter, men likevel ønsker de å «gå foran» på vegne av trenerstanden.

NFT og et stort flertall av våre medlemmer er imponert og stolte over det valget de har gjort, for dette handler ikke primært om økonomi, men om viktige prinsipper.

• Les også: - Trist og skremmende av Rosenborg-ledelsen

-- annonse --