-- annonse --
Nyheter
MÅ UTVIKLE: Pengene fra Norsk Toppfotball til toppklubbene må brukes til å utvikle, ikke til å kjøpe utenlandske spillere, påpeker NFTs daglige leder Teddy Moen. Akademiklassifiseringen viser at Stabæk er flinkest i klassen. Hugo Vetlesen er en av ungguttene klubben har «avlet» frem, her i kamp med Strømsgodsets Henning Hauger. Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR • Av TEDDY MOEN
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

• Artikkelen er daglig leder Teddy Moens lederartikkel i Fotballtreneren nr. 1/2018.

Skal norsk fotball konkurrere internasjonalt, må flere ledere og trenere i norsk fotball endre holdningen til kravene i utviklingsarbeid, ressurssettingen som må gjøres og ikke minst behøver vi mer enn noen gang ledere og trenere som TØR å gjøre valg som er dristige og langsiktige. Rapporten fra akademiklassifiseringen forteller dette veldig tydelig.

 Men er det nok å legge frem en rapport om hvilke veivalg som må gjøres? Om ikke de som skal gjøre beslutningene forstår innholdet i rapporten, ikke har lest denne eller rett og slett ikke bryr seg som hva rapporten forteller?

Norske talenter må satses på!

Norsk fotballs konkurransekraft internasjonalt vil kunne bli sterk nok om norsk fotball totalt sett lykkes med å samle seg om retning, dyrke ett utvalg av de norske verdiene vår unike idrettsbevegelse bygger på samtidig som vi heier frem norske unggutter og ungjenter. Interessen og eierskapet til norsk fotball vil svekkes om ikke produktet vårt har en tydelig, norsk identitet i seg. Norske toppklubber og norske landslag kan ikke bygges opp rundt ett flertall av utenlandske spillere og for stor innflytelse av tankesett og ideer fra utenlandske miljøer.

 Det er derfor jeg blir skremt når jeg leser dette:

Det er mulig vi på et tidspunkt vil ha 16 utlendinger i troppen. Det er ikke noe problem. Sånn er det i Europa, for eksempel i Udinese: Vi sikrer oss rettighetene til mange spillere, men ikke nødvendigvis for å bruke dem umiddelbart, forteller den tidligere Monaco-direktøren, som beskriver situasjonen som «helt uproblematisk».
Sportssjef Tor-Kristian Karlsen i IK Start til VG 19. januar 2018

 Hvis ikke sportssjefer og fotballtrenere i Norge er tydelige på at vi skal jobbe beinhardt for å få frem flere norske gutter og jenter til toppfotball og landslag, og i mye større grad forplikter seg til dette, så tror jeg det blir vanskelig å nå i nærheten av de hårete målene som norsk toppfotball har nedfelt i sitt planverk.

Ja, men…

Jeg forstår at det er en rekke utfordringer i norsk fotball som begrenser handlefrihet, kreativitet, og beslutningsvilje samt modighet. Og at det blant mange av våre toppklubber på kvinne- og herresiden drives svært bra ut fra små ressurser.

 Dog er nok den største begrensningen mangel på kompetanse i ledelsen av klubbene, og forståelsen av betydningen av godt utviklingsarbeid i en bærekraftig forretningsmodell.

 Utviklingsarbeid er vanskelig å måle – og ting tar tid. Evnen til å måle samt være tålmodig er jo ikke dyder som jeg opplever at for mange norske fotball-ledere har. For mange toppklubber har ikke nok fotballfaglig kompetanse og erfaring i styrerommene. Og en rekke klubber har også gitt vekk dette ansvaret til AS i en driftsmodell på utsiden av klubben. Hvor fotballkompetansen etter min erfaring opp gjennom årene er blitt enda svakere. Kanskje har dualmodellen bidratt med mer penger inn til klubbens satsing, men min påstand er at dette i liten grad har bidratt til verken mer rasjonalitet i klubbdriften eller langsiktighet i utviklingen av klubbene.

På tide at flere trenere viser lederskap

Gjennom vinteren har jeg registrert at mange norske toppklubber igjen har fått økt interesse for utenlandsk import av spillere. Har vi sett dette tidligere? Ja, når pengene kommer inn i klubbene, øker innsatsen mot å hente spillere utenlandske spiller på bekostning av norske spillere. Ofte er argumentet at norske spillere er for dyre:

– Det legger noen føringer for hvordan vi skal tenke. Norske spillere som holder nivået, er ofte for dyre, så vi er avhengige av å ha mange utlendinger i troppen, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08.

Klubben har for øyeblikket elleve utenlandske spillere i troppen. Det betyr at minst to av dem enten må selges eller lånes ut før seriestart. Men trolig blir det enda flere, for Berntsen påpeker at de «definitivt» vil signere flere spillere fra utlandet.

– Det legger noen begrensninger, og det ville kanskje vært gunstig for oss å ha for få utlendinger nå, men det er en fin utfordring, sier sportssjefen.
Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til VG 19. januar 2018

Sportssjef Berntsen er en klok mann og en erfaren fotballmann, og resultatene fra Sarpsborg 08 taler om at det har fått mye ut av lite. Jeg er blant dem som har latt meg imponere av deres klubbdrift, men samtidig benytter jeg anledningen til å utfordre sportssjef og klubb.

- Er dette veien å gå hvis vi skal få norsk fotball opp og frem?

 Jeg mener at flere fotballtrenere må ta mer lederskap i sine jobber ut over å sikre seg at A-laget er preppet og organisert før helgens kamp. Fotballtrenere må være politikere og ta ett mye større ansvar for klubbens helhetlige drift. Å sikre seg at man leder an i utviklingsarbeidet både i egen klubb og den regionen man representerer.

Vi behøver mer debatt

Det er liten plass, kultur og møteplasser for gode debatter om hvordan norsk fotball skal utvikles fremover. Stort sett er det media som tar seg av dette, og gjennom media vil man aldri oppnå gode og fruktbare debatter som gavner norsk fotballs utvikling.

 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball må ta mye av ansvaret for at man ikke har prioritert meningsutveksling og møteplasser for debatt. Vi i Trenerforeningen har heller ikke vært dyktige nok her. Men dette er noe vi har bestemt oss for å styrke. Mitt håp er at medlemmer og andre lesere av dette magasinet nå opplever at vi er «mer på ballen» i forhold til viktige spørsmål i norsk fotball. NFT skal være en vaktbikkje på områder som har med fotball-fag og utviklingsarbeid!

 Men fotballtrenere må også forplikte seg til å delta engasjerte og aktivt i denne type debatter. Sette av tid, lese seg opp, tørre ha meninger og ikke minst stille opp fysisk når norsk fotball inviterer til meningsutveksling.

 Debatt er ikke farlig, men når norsk fotball har tillatt at dette ikke har vært tatt nok på alvor i flere tiår, er det naturlig at vi har mye etterutdanning å iverksette for å gjøre våre fotballtrenere til gode debattanter.

Ta talentutvikling på alvor nå!

Fotballtreneren er den viktigste premissleverandøren for ett godt utviklingsmiljø.

Moralen er enkel: dyktige og kompetente lærere er alfa omega.
Det som gir mest læring handler i stor grad om lærerne.
Fra Akademiklassifiserings rapporten (2017), side 28 (4. Kompetanse)

 Å være fotballtrenere handler om å få resultater. Men hvordan resultatene oppnås er også viktig. Ingenting skaper mer stolthet, varighet, interesse eller engasjement enn om man lykkes med å få resultater gjennom å lykkes med en lokal, regional og nasjonal profil.

 Derfor må vi alle i mye større grad forplikte oss til å utvikle bærekraftige og unike norske fotballprodukter. Hvor det er ett flertall av norske fotballspillere, trenere, ledere og eier som har en lokal, regional eller nasjonal forankring.

 Hvis ikke ender vi opp som en falmende kopi av mye av det vi ser i andre land og ligaer som vi ofte kikker til når vi skal finne svarene på våre utfordringer.

 Min påstand er at norsk toppfotball kan ikke alene leve av speiding, seleksjon og kjøp og salg av unge spillere. Vi må også utvikle mange egne også!

-- annonse --