-- annonse --
Nyheter
STORE TAP: Norsk idrett – som alle andre – lider store økonomiske tap som følge av korona-krisen.
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars – 31. mars 2020. Dette estimatet viser om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap.
  Norges Idrettsforbund understreker i en pressemelding at høyeste prioritet for norsk idrett selvsagt er å bidra til den viktige nasjonale dugnaden om å stoppe smittespredning og er glad for den handlekraft norske myndigheter viser. Dog er norsk idrett, og frivilligheten for øvrig, hardt rammet av krisen. Stans av all aktivitet får dessverre store sportslige og økonomiske konsekvenser med umiddelbar negativ likviditetseffekt. Dette gjelder både innenfor de 11 000 idrettslagene, toppidretten og for frivilligheten generelt. Derfor har Norges Idrettsforbund store forventninger til de statlige økonomiske tiltakspakkene som regjeringen nå legger frem, og som skal bidra tilå  sikre både næringsliv, idretten og frivillighetens fremtid.

Må ikke føre til økonomiske barrierer

– Idrettslagene møter store inntektsreduksjoner uten at det er mulig å kompensere dette med reduserte kostnader. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen har Norges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementet kommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonen og foreslått en rekke nødvendige strakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, sier idrettspresident Berit Kjøll og fortsetter:
  – For Norges Idrettsforbund, med alle særforbundene, er det av avgjørende betydning at ikke de økonomiske virkningene av krisen gjør at den økonomiske barrieren for deltakelse i lokalidretten øker på sikt.

Statlig tiltakspakke

Med bakgrunn i estimatet norsk idrett har overlevert Kulturdepartementet, ber idretten om hjelp.
  – På vegne av norsk idrett har vi derfor bedt om en statlig tiltakspakke for økonomisk kompensasjon av de kostnadene som hele idrettsbevegelsen, og i særdeleshet lokalidretten, blir påført som følge av at all organisert idrett nå er opphørt, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg.
  – Estimatet Norges idrettsforbund har fremsendt kulturdepartementet er kun knyttet til tap som følge av avlyste arrangement eller arrangement med restriksjoner, eksempelvis gjennomføring uten publikum. De reelle kostnadene er derfor høyere. Parallelt har vi derfor satt i gang et arbeid for å kartlegge totalkostnadene for norsk idrett, sier Kvalevåg.
  Idretten mister nå inntekter både knyttet til bortfall av publikumsinntekter ved konkurranser, og andre arrangementsinntekter, treningsavgifter, lisensinntekter, sponsorinntekter, inntekter fra utleie av klubbhus og idrettsanlegg og dugnadsinntekter.

50 millioner i tap for fotballen

For Norges Fotballforbund alene dreier inntektstapet seg bare for mars om veldig store summer.
– I underkant av 50 millioner for mars. Men vi er helt sikre på at tapet for april blir vesentlig større, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

-- annonse --