-- annonse --
Nyheter
VIL I GANG: På vegne av hele norsk idrett har NIF store forventninger til flere lettelser for idretten i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan, både for barne- og ungdomsidretten, breddeidrett for voksne og for toppidretten. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Idretten mener at barn og unge fra trinn 2 nå bør kunne delta på idrettsarrangementer utendørs og innendørs på tvers av kommunegrenser, det vil si at barn og unge må kunne konkurrere innenfor særidrettenes naturlige konkurransesoner, inkludert kontaktidrettene. Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik. Derfor er disse lettelsene nå svært viktige, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding fredag.
  Hun legger til:
  – Dersom myndighetene ikke ønsker å åpne opp for arrangementer på tvers av kommunegrenser for all barne- og ungdomsidrett, bør det som et minimum åpnes opp slike arrangement for alle utendørsidretter, inkludert kontaktidrettene, sier Kjøll.

Normal trening

I et brev til Kulturdepartementet mener også NIF at det bør åpnes for normal trening i breddeidretten for voksne utendørs, kontaktidretter inkludert.
  – NIF viser i denne sammenheng til at voksne breddeidrettsutøvere ikke har hatt unntak fra avstandsregelen tidligere. Voksne i kontaktidretter har derfor ikke kunnet utøve ordinær idrettsaktivitet på over ett år. Det anses viktig at denne gruppen nå blir prioritert i forbindelse med gjenåpningen.

Støttes av landslagssjefen 

– I lys av dagens situasjon med synkende smittetall og god fremdrift i vaksinasjonsprogrammet, bør det nå åpnes for at også voksne breddeidrettsutøvere i kontaktidretter får unntak fra 1-metersregelen ved utendørs aktivitet når dette er nødvendig for å utøve idretten. Denne gruppen har ikke kunnet utøve ordinær idrettsaktivitet siden pandemien startet. Det er alvorlig, og nå mener vi denne gruppen utøvere må få slippe til, sier Berit Kjøll og får full støtte av landslagssjef Ståle Solbakken.
  – Det er på tide å komme i gang med breddeidretten. Jeg har jo kontakt med et par idrettsmiljøer, og jeg er bekymret for at mange vil slutte med sin idrett dersom vi snart ikke åpner opp. Det er alvorlig for idretten, men også alvorlig for folks fysiske og mentale helse, sier Solbakken.

Karantenetilpasninger for toppidretten

NIF ber også om at antallsbegrensning for organisert trening for grupper innendørs økes fra 10 til 20. Samtidig bes det om karantenetilpasninger for toppidretten.
  Innreisekarantene for Norges fremste utøvere som eksempelvis skal konkurrere i OL og PL i Tokyo, samt i øvrige internasjonale mesterskap og konkurranser, utgjør store utfordringer for utøvernes treningsforberedelser og konkurranseevne.
  – Dette har vi understreket både ovenfor fagmyndighetene og regjeringen. For å prestere i mesterskap og internasjonal toppidrett kreves løpende deltakelse internasjonalt og optimale konkurranseforberedelser. Innreisekarantenen hindrer deltakelse i viktige konkurranser, gjør nødvendige treningsforberedelser svært krevende, og vil i verste falle redusere våre medaljesjanser under Tokyo-lekene og i andre internasjonale mesterskap. Med synkende smittetall er derfor tiden nå inne for å gjeninnføre tilpasninger i karantebestemmelsene for våre fremste utøvere, sier Berit Kjøll.

-- annonse --