-- annonse --
Nyheter
Illustrasjonsbilde: IDRETTENS BARNERETTIGHETER : FOTO: Reidar Schjei
Reidar Schjei
Reidar Schjei

932 57 318

Fotball er den idretten som engasjerer flest barn i Norge. Derfor er det utrolig viktig at alle vi som trenere, men også foreldre og ikke minst spillerne har kjennskap til hvilke rettigheter barna har.
Norges Iderttsforbund  pålegger alle særforbund og følge "Idrettens barnerettigheter" som finnes på Idrettforbundets sine nettsider.

Obligatorisk informasjon

Norges fotballlforbund ønsker at alle klubber gjør Barneidrettsbestemmelsene tilgjengelig slik at alle mågrupper kjenner hvilke rettigheter barna har. NFF og de lokale kretsene tilbyr kurs og fagsamlinger for ledere, trenere og dommere. Vi skal påvirke og utvikle, vi skal bygge fotballen på de grunnverdiene vi er enige om. Sammen skaper vi trygghet, gir utfordringer og opplever mestring.

Det anbefales videre at dette tas med på oppstartmøtene nå på våren eller på arrangerte barnefotballkvelder. "Idrettens barnerettigheter" bør også gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider kankje bør det vurderes satt inn klubbhåndboka.

Hva er innholdet i "Idrettens barnerettigheter"

Norges idrettsforbund har laget fem korte barneidrettsfilmer som lærer deg det viktigste på 1-2-3. Filmene blir et viktige verktøy i alle idrettslag(fotballklubber) for å øke forståelsen for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser.Filmene som Norges idrettsforbund har laget gir på en lettfattelig måte svar på de oftest stilte spørsmålene knyttet til barneidretten. 
Idrettsforbundet oppfordrer nå alle idrettslag/fotballklubber til å gjøre disse filmene tilgjengelig for sine medlemmer gjennom å legge de ut på idrettslagets hjemmesider og dele filmene i sosiale medier.

Vi avgrenser oss med en kort oversikt her, men lesere kan klikke seg inn på linkene under for å finne videoer som beskriver bestemmelsene på en enkel måte.

BarnsrettigheterILLUSTRASJON:  Redd Barna

Innledning

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. idrettsforbundet.no

Hvordan?

Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges best gjennom kunnskap om aktivitet og klubb, og gjennom at alle kjenner hverandre, kan alle navn og støtter hverandre.

Idrettens Barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Relaterte artikler
På Viking(ur)-tokt i Vest – ung trener med verdifull praksis Jonas Munkvold en ung og ambisiøs trener som studerer fotball i Storbritannia. Denne sommeren har han hatt «praksis» i den den færøyske klubben Vikingur. - En h...

Trøndersk «fyr» i debatten rundt private fotballakademier. Etter at daglig leder Jan Roar Saltvik i NFF Trøndelag gikk ut i Adresseavisen og kritiserte måten Fotballutvikling Trøndelag driver på, har debatten rundt priv...

RBK-sjefen roper på endringer i utviklingsarbeidet Styreleder Ivar Koteng i Rosenborg det er mulig å frigjøre og omdisponere mellom 70 og 100 millioner kroner årlig innenfor dagens fotballøkonomi til endringer i...

Bodø/Glimt søker ny utviklingsleder FK Bodø/Glimt har et kontinuerlig mål om å være en av de fremste spillerutviklingsmiljøer for fotball i Norge. Nå lyser klubben ut en 100% stilling som utviklin...

Historisk trenerløft i Troms Målet for prosjektet «Trenerløftet» er å utdanne så mange trenere på grasrottrenernivå at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotballen i Troms skal få...

Ny runde om Barcafotballen Rune Mikkelsen har i flere år hatt en forkjærlighet for Barcelona-fotballen spesielt gjennom sitt seminar om dette. Fotballdykket.no ved Jonas Munkvold har utfo...

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --

Cron Job Starts