-- annonse --
Nyheter
VIL ÅPNE FOR ALLE: Idrettspresident Berit Kjøll og Norges idrettsforbund presser på for full åpning av breddeidretten. Foto: NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommeren er under kontroll, forventer vi at myndighetene tar neste skritt og åpner for ordinær aktivitet for kontaktidrettene for personer over 19 år, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding fra NIF.

Avgjørende

– Norges idrettsforbund har også de siste ukene utfordret myndighetene for å få gjenåpnet idrettsaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter. En slik gjenåpning vil være avgjørende for at idretten kan ivareta sitt overordnede og helhetlige samfunnsansvar, understreker idrettspresidenten.
  NIF har i sin dialog med helsemyndighetene, Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja diskutert muligheten for å gjenåpne for ordinær trening i kontrollerte former for breddeaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter i juli. Dette som følge av frafallsrisiko blant voksne utøvere som nå opplever manglende motivasjon når man ikke kan utøve idretten sin på ordinært vis. 

Skulle sett det annerledes

– Vi opplever anerkjennelse og forståelse fra regjeringen for den situasjonen vi står i. Helsemyndighetene er imidlertid tydelige på at det ikke er forsvarlig å åpne opp mer innenfor idretten på nåværende tidspunkt på grunn av usikkerheten totalt sett knyttet til videre smitteutvikling. Som en ansvarlig samfunnsaktør må vi respektere og forholde oss til dette, selv om vi gjerne skulle sett dette annerledes, sier Berit Kjøll videre.
  Hun forteller at det som en konkret oppfølging og dialog med statsråd Abid Raja vil avholdes et møte på politisk nivå mellom Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i begynnelsen av august for å diskutere hvordan den resterende gjenåpningen av kontaktidretter for personer over 19 år kan starte opp på en ansvarlig måte.

Oppfordrer til ansvarlighet

– Jeg er takknemlig for, og stolt over, den felles ansvarligheten norsk idrett har utvist i koronasituasjonen. Samtidig forstår jeg frustrasjonen, og at det kan oppleves urimelig når breddeidrettsutøvere innenfor kontaktidretter over 19 år ikke kan trene og konkurrere som normalt. Jeg oppfordrer derfor alle i norsk idrett til å utvise ansvarlighet i den situasjonen vi står i, slik at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning av norsk idrett, avslutter Berit Kjøll.

-- annonse --