-- annonse --
Nyheter
SKUFFET: Idrettspresident Berit Kjøll er på idrettens vegne skuffet over at regjeringen fortsatt opprettholder strenge restriksjoner for store deler av idretten. Foto: NTB
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Møtet med statsministeren og regjeringen er berammet til 3. mars, og fram til da, og trolig enda lenger, drukner for mange gleden over noen lettelser for barne- og ungdomsidretten i fortvilelsen over at det ikke blir noen lettelser for voksne breddeutøver. Det åpnes heller ikke for nasjonale seriekamper i toppidretten.

Lettelser for barn og ungdom

Dette er de nye anbefalingene som statsminister Erna Solberg la fram på vegne av regjeringen i en pressekonferanse fredag ettermiddag:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
  • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt. 

Bekymret

– Idretten tar smittevern på alvor, og det har vi gjort hele veien. Myndighetene har lyttet til idretten og våre forventninger til å lempe på tiltakene for barn og unge. Konkurranser er en svært viktig motivasjonsfaktor for å delta i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll
  – Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholder, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet og klubbene står i fare for å gå konkurs. Langvarig nedstengning for flere hundretusen utøvere utfordrer rett og slett vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss, fortsetter Kjøll.

Ber om trafikklysmodell

Både Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund har bedt om regionale lettelser for breddeidretten og lettelser i tiltakene for toppidretten. NIG har siden 8. januar bedt om at de nasjonale innstrammingene som har berørt barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak, og erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold i idretten.
  – For å sikre at koronatiltakene blir mer forutsigbare for idretten fremover, har Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene, utarbeidet en trafikklysmodell for breddeidretten. Denne modellen er i dag sendt over til regjeringen. Her fremgår det hva som kan gjennomføres av idrettsaktivitet med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. Et slikt system vil gjøre det enklere for kommunene å skape mer forutsigbare rammer for idretten, sier Kjøll.

Forventet lettelser for voksne breddeutøvere

Etter fredagens pressekonferanse er idrettspresidenten skuffet over at regjeringens anbefaling om ikke å drive organisert aktivitet med kontakt, verken innendørs eller utendørs, opprettholdes. For idretter som kan opprettholde avstand på minimum én meter kan voksne breddeutøvere fortsatt trene som normalt.
  – Vi hadde forventet lettelser for våre voksne breddeutøvere. 130.000 av disse har ikke kunnet trene med kontakt i snart ett år. Fagpersoner innenfor psykisk helse adresserer i økende grad utfordringer når spesielt unge voksne blir stengt ute fra viktige sosiale møteplasser som idretten legger til rette for. Vi mener det nå bør kunne åpnes for både trening og konkurranse, også for voksne innenfor kontaktidrettene i regioner med lavt smittepress, avslutter Berit Kjøll.

Skuffende og uforståelig

- Dette er svært skuffende fra regjeringen. Det er på grensen til uforståelig, og jeg synes regjeringen er urimelig streng mot idretten. Vi vet at fotball og idrett er svært viktig for folkehelsen, og er en viktig møteplass for barn, unge og voksne. I 2020 har vi erfart at klubbene våre i toppfotballen og breddefotballen håndterer aktivitet og smittevern. Det blir tydeligere og tydeligere at idretten utsettes for strengere retningslinjer enn samfunnet ellers. Både for topp og for bredde, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund til fotball.no.  

Om breddefotballe for voksne, sier Bjerketvedt:
  – I snart et år har spillere over 20 år stått på sidelinjen. Samtidig rapporterer flere fagmiljøer nå om økt bekymring for spesielt unge voksnes (20+) fysiske og psykiske helse. En bekymring vi og klubbene deler. Vi forstår ikke at kommunene ikke selv kan få lov til håndtere dette, som flere og flere kommuner nå tar til orde for, forteller Bjerketvedt.

-- annonse --