-- annonse --
Nyheter
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

På grunn av koronasituasjonen gjennomførte NFT for første gang sitt årsmøte digitalt i 2020. Slik blir det dessverre også i 2021, men med bakgrunn i erfaringene fra fjoråret er vi trygge på at vi skal få gjennomført et godt og fullverdig årsmøte med bra oppslutning. 

NFTs årsrapport for 2020 publiseres i Fotballtreneren nr. 1/2021, som kommer i posten til foreningens medlemmer rundt 16. mars.
  Fullstendige årsmøtedokumenter publiseres her på fotballtreneren.no en uke før årsmøtet.

Sakliste på årsmøtet i NFT

1. Godkjenning av fullmakter
2.  Godkjenning av dagsorden
3.  Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
4.  Behandle styrets årsmelding
5.  Behandle foreningens regnskap i revidert stand
6.  Behandle innkomne forslag
7.  Fastsettelse av innmeldingsgebyr og årskontingent
8.  Gjennomgang av foreningens budsjett
10.  Valg
11.  Utdeling av priser

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest lørdag 20. mars.
  Forslag sendes på e-post til 

Påmelding

Påmelding til det digitale årsmøtet gjøres til daglig leder Teddy Moen i NFT pr. e-post –  - innen mandag 12. april.
  Årsmøtet er gratis og åpent for alle medlemmer av NFT. Alle påmeldte får tilsendt møtelink på e-post etter påmelding.

-- annonse --