-- annonse --
Nyheter
GJORDE JOBBEN: Kjetil Rekdal trosset arbeidsgiverens anmodning, og ledet Start fra sidelinjen i lørdagens serieåpning mot Aalesund. Det var han i sin fulle rett til, skriver NFTs daglige leder Teddy Moen i denne kommentaren. Foto: NTB scanpix
Teddy Moen
KOMMENTAR • Av TEDDY MOEN
Daglig leder Norsk Fotballtrenerforening

918 85 123

Kjetil var i sin fulle rett til å stå i stillingen og utøve sin arbeidsplikt. At ikke alle likte eller respekterte dette valget, må en selvfølgelig respektere. Men det endrer ikke på det faktum at Kjetil gjorde ingenting ulovlig.,

Kjetil Rekdal er ansatt som hovedtrener i IK Start. Dette er et ansettelsesforhold som verken er opphørt eller avsluttet. Dette går frem til begge partene eventuelt blir enig om å avslutte arbeidsforholdet. Enten ved at treneren selv sier opp, eller at arbeidsgiver går til oppsigelse eller en avskjedigelse av den ansatte. Eller at man finner en minnelig løsning.  Intet av dette er skjedd. IK Start presenterte ikke et gyldig grunnlag for å nekte Rekdal å gå på jobb torsdag og kunne derfor ikke nekte treneren å utøve sin arbeidsrett. Den benyttet Kjetil seg av lørdag.

Presset treneren

I et møte torsdag morgen med arbeidende styreleder Christopher Langeland i Start en Drøm AS (dualselskapet) ble treneren forelagt en del kritikk som var fremkommet rundt hans væremåte, jobbutøvelse og uttalelser i media. I forlengelsen av dette fikk Kjetil et tilbud om å si opp sin stilling frivillig, noe han takket nei til. Da svarte klubben med å fortelle treneren at de ønsket å fristille ham fra hans arbeidsplikt, opprettet personalsak på han og sendte ut en pressemelding om dette. Arbeidsgiver mente også at de hadde en enighet med treneren om at han aksepterte å bli fritatt fra arbeidsplikten. Dette var en aksept treneren aldri ga.

IK Start mente også at det var i arbeidsgivers styringsrett å pålegge Kjetil Rekdal å holde seg borte fra sitt arbeid som hovedtrener i klubben, selv om de var påpasselige med å si at treneren ikke var suspendert fra stillingen. Erik Flågang, som er Kjetil Rekdals advokat, formidlet følgende i en pressemelding lørdag:

«Utøvelse av styringsretten, innen sine ganske snevre rammer, krever også saklig grunn for utøvelse, hvilket heller ikke foreligger i denne saken. Rekdal har ingen forpliktelse til å etterleve åpenbart ugyldige pålegg eller instrukser fra arbeidsgiver. Derfor vil Rekdal utøve sin arbeidsrett som hovedtrener. Det har vi igjen meddelt IK Start i et brev oversendt i formiddag.»

Omgår grunnleggende rettigheter

IK Start har i saken forsøkt å omgå grunnleggende, arbeidsrettslige rettigheter under fanen «personalsak». Dette er en uheldig, generell betegnelse som etter omstendigheten gir omverdenen stort spillerom for spekulasjoner, og har utsatt Kjetil Rekdal som arbeidstaker, for et utidig press. Dette er en svært krevende situasjon for en fotballtrener, hvor NFT ved undertegnede og Rekdals  advokat har forsøkt å bidra med hjelp, støtte og gode råd.

I en slik situasjon ville nok de fleste fotballtrenere kastet inn håndkledet og tatt en timeout. Ikke Kjetil Rekdal. I disse dager slåss han ikke bare for sine egne rettigheter som ansatt, hans eget rykte og sitt renommé. Og muligheten til å fortsette å være fotballtrener.
  Han utkjemper også en kamp for alle andre fotballtrenere som har krav på vern, respekt og en profesjonell oppfølging av sin arbeidsgiver. Dette står det stor respekt av, og min oppfordring er at trenerkolleger over hele landet gir han kred og respekt for den kampen han nå fører. 

Norsk Fotballtrenerforenings forventinger til IK Start er at de nå forholder seg til realitetene i saken, etterstreber å følge spillereglene i arbeidslivet og utviser respekt for Kjetil Rekdals rettigheter som ansatt i IK Start. 

Husk at fotballtrenere har det samme stillingsvernet som alle andre ansatte i norsk arbeidsliv, selv om rollen som hovedtrener i profesjonell fotball for noen kanskje kan se annerledes ut. Det er den ikke.

 

-- annonse --