-- annonse --
Nyheter
DOKTORAVHANDLING: Anne Fylling Frøyen er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Foto: NIH
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– For å kunne vinne, er kommunikasjonen avgjørende. Men det er komplisert. Det handler om så mye mer enn prat eller god kjemi, sier Anne Fylling Frøyen til nih.no.
  Hun er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og skal 22. mars forsvare sin doktoravhandling om trener-utøver relasjonen: «The Need for Relatedness? A study of Relationship Dynamics and Psychological Mechanisms in the Coach-Athlete Relationship at the World-Class Level».
  Frøyen har også jobbet flere år på Olympiatoppen og er spesialisert innen anvendt idrettspsykologi.

Forholdet mellom trener og utøver

I sitt doktorgradsarbeid har Anne Fylling Frøyen sett nærmere på forholdet mellom et utvalg verdensenere og topptrenere i ulike idretter.
  – Det handler mye om gjensidig tillit og trygghet. Og som én trener sa det: «Trygghet = prestasjon», sier hun til nih.no.

I en ekstrem toppidrett er det avgjørende med en relasjon mellom trener og utøver som fremmer prestasjonene.
  – Hvis det ligger noe og ulmer, stresser eller irriterer i relasjonen mellom trener og utøver, er det enormt forstyrrende. Forstyrrelser ødelegger fokus, og det har man rett og slett ikke råd til om man vil bli best i verden. Men om alt fungerer, virker alle krefter sammen i én retning: mot det å prestere maksimalt.

Komplekst

Frøyen snakker om forholdet mellom utøver og trener som komplekst.
  – Det handler ikke bare om hva trener og utøver sier til hverandre, men også om kroppsspråk og timing – når man sier noe og når man ikke sier noe, tonen og volumet på stemmen. Alt må tilpasses den enkelte utøver og situasjonen de er i. Utøveren må kunne stole på at alt fungerer. Og treneren må virkelig kjenne utøveren og være fintfølende nok til å tilpasse kommunikasjonen til utøverens behov der og da. Dette skaper en tillit og trygghet så begge kan fokusere fullt og helt på det aller viktigste, å prestere.

– Selve grunnpremisset er å erkjenne at man er to individer med ulike personligheter og erfaringer og som dermed kan oppleve virkeligheten forskjellig. Da må man være våken for og nysgjerrig på den andres perspektiver. I tillegg handler det om å opparbeide en forståelse av hva den andre tenker og føler i ulike typer situasjoner, såkalt empatisk treffsikkerhet. Dette er kanskje spesielt viktig for treneren. En trener med god empatisk treffsikkerhet har et mye bedre grunnlag for å kommunisere godt med utøveren – og fremme prestasjonen heller enn å forstyrre, sier Anne Fylling Frøyen.

-- annonse --