-- annonse --
Nyheter
VEILEDER: NFF har laget en egen koronaveileder for klubber med utgangspunkt i fotballens koronavettregler. Foto: Ivar Thoresen og NTB scanpix
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Klubbens koronaveileder gir retningslinjer til klubbene i forbindelse med oppstart og gjennomføring av fotballaktivitet og -trening i perioden med restriksjoner av smittevernhensyn.

Det er viktig at klubben har følgende elementer på plass:

  1. Klubben skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og fotballens koronavettregler, og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
  2. Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er trygg på at aktiviteten kan utøves i samsvar med fotballens koronavettregler.
  3. Styret skal ha et vedtak på at aktiviteten starter opp, og bør kontinuerlig evaluere organisering og gjennomføring.
  4. Klubben skal merke anlegget med fotballens koronavettregler. Plakatene finner du i linken nederst i saken.

Klubben bør ha:

  1. Plan for organisering og gjennomføring. Klubbens plan bør inneholde hvem som trener når, banekart, øktplaner, organisering før, under og etter selve aktiviteten. Klubben bør ha en representant (koronavakt) til stede på anlegget for å sikre at aktiviteten gjennomføres i tråd med klubbens plan.
  2. Plan for kommunikasjon. Klubben bør ha en kommunikasjonsplan. Planen bør inneholde hvor medlemmene finner nødvendig informasjon. Dette vil skape forståelse og bidra til trygghet.
  3. Det anbefales å arrangere trenerforum. Teamet bør være klubbens plan for organisering og gjennomføring, og evaluering av denne. Trenerforumene kan avholdes digitalt.
-- annonse --